Programma’s zijn lang van stof. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we onze standpunten verdeeld over verschillende alledaagse groepen die op jou van toepassing kunnen zijn.

Ben je bijvoorbeeld een Gezinsmens, Werkzoekende, en doe je alles op de Fiets? Kijk dan bij al deze koppen wat wij voor je willen doen.

Ontbreekt er iets waarvan je vindt dat lokale politieke partijen daar aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten of doe een voorstel op onze community!

Wonen

 • Er moeten studentenflats komen op campus Zernike.
 • Er moeten woningen worden bijgebouwd voor lage/midden inkomens.
 • Er moeten veel meer sociale huurwoningen komen dan de gemeente tot nu toe heeft gepland.

Straatbeeld en auto

 • Groningen moet de schoonste stad van Nederland worden
 • Grofvuil moet gratis opgehaald worden
 • Wij gaan een actieplan tegen zwerfvuil in de schilwijken maken
 • De informatievoorziening rondom afval in Groningen móet beter.
 • Het belang van papier & glas scheiden moet duidelijk uitgelegd worden
 • Geen DIFTAR zolang zwerfafval zo’n groot probleem is.
 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen voor auto’s komen.
 • Ring Zuid, Oosterhamriktracé: sluipverkeer moet worden voorkomen.
 • Diepenring: Auto’s bewoners moeten tegen gereduceerd tarief in buurtgarages geparkeerd kunnen worden.

Fietsen

 • Er moeten meer fietsrekken komen
 • Er moet een tunnel komen bij de Eikenlaan
 • Voor de veiligheid van onze fietsers willen wij gescheiden wegen, brede fietspaden

Veiligheid

 • Meer Boa’s en buurtwachten.
 • Een meldpunt voor verkeersonveilige situaties oprichten.
 • Er moet geld worden gereserveerd voor oplossen onveilige situaties.

Klimaat

 • We willen energieopwekkende geluidsschermen langs de snelwegen plaatsen.
 • Geen concurrentie aangaan met andere steden door bouwen poppodium, investeren nieuwe concepten
 • Investeren in computerprogramma’s om laaggeletterdheid tegen te gaan

Verfrissing Democratie

 • Wij praten niet óver onze inwoners, maar mét onze inwoners
 • Raadsstukken moeten in kort en NORMAAL taalgebruik; betrokken burgers moeten mee kunnen lezen.
 • Wij willen zelf toegankelijk en laagdrempelig zijn met onze community, App en manier van communiceren.

Dorpen & Wijken

 • Dorpen behouden hun eigen identiteit & faciliteiten
 • Kom niet aan de Groene Long!
 • Wijken krijgen meer zelfbeschikking
 • Iedere wijk een eigen ambassadeur
 • Gratis parkeren in Haren Centrum
 • Goede en snelle schadeafhandeling NAM vanuit vertrouwen (ten Boer)
 • De gemeente moet speciaal fonds oprichten ondersteuning van mensen voor rechtszaak tegen NAM
 • De gemeente meer investeren in onderhoud openbare ruimte in buitenwijken en landelijke gebied.
 • De kinderboerderij in het Stadspark moet op de huidige locatie blijven.
  Er moet meer geld naar sportvoorzieningen in de wijken.
 • De Stad mag de dorpen niet overvleugelen.
 • De gemeente moet geld steken in de Hortus (botanische tuin) in Haren.
 • Genoeg ruimte voor scholen in Haren om te groeien

Milieu

 • Voor elke boom die gekapt wordt moet elders een nieuwe boom worden geplant.

Sport

 • Scholingskosten voor verenigingskader vergoeden willen we vergoeden.
 • Er moeten meer middelen vrijgemaakt voor verenigingsondersteuning.

Bootbewoners

 • Bewoners van de Noorderhaven hoeven niet te verhuizen
 • De Woonscheephaven moet sneller gerenoveerd worden dan nu gebeurt
 • Er moeten meer ligplaatsen komen

Wonen

 • Voor doorstroming; koopwoningen voor gezinnen en starters bijbouwen.

Straatbeeld & Auto

 • Wij gaan een actieplan tegen zwerfvuil in de schilwijken maken
 • De informatievoorziening rondom afval in Groningen móet beter.
 • Het belang van papier & glas scheiden moet duidelijk uitgelegd worden
  Autobezit mag niet worden gestraft
 • Verdwijnt een parkeerplek dan moet een goed alternatief geboden worden.
 • Meer zitgelegenheden in de binnenstad moeten gecreëerd.

Dorpen & Wijken

 • Dorpen behouden hun eigen identiteit & faciliteiten.
 • Kom niet aan de Groene Long!
 • De kinderboerderij in het Stadspark moet op de huidige locatie blijven.
 • Genoeg ruimte voor scholen in Haren om te groeien

Fietsen

 • Voor de veiligheid van onze fietsers willen wij gescheiden wegen, brede fietspaden.
 • Wij willen van 50 km wegen in stedelijk gebied zoveel mogelijk 30 km wegen maken.

Veiligheid

 • Een meldpunt voor verkeersonveilige situaties oprichten.

Werk & Inkomen

 • Verdringing van gewoon werk moet worden tegen gegaan.

Sport

 • Scholingskosten voor verenigingskader vergoeden willen we vergoeden.

Cultuur

 • Geen concurrentie aangaan met andere steden door bouwen poppodium, investeren nieuwe concepten.

Onderwijs

 • Gratis kinderopvang of peuterspeelzaal voor alle peuters.
 • Laaggeletterdheid moet bij consultatiebureaus reeds opgemerkt worden.
 • De gemeente moet meer investeren in nieuwe schoolgebouwen.
 • De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor natuur- en duurzaamheidsonderwijs.
 • Investeren in computerprogramma’s om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Zorg

 • Niet geld, maar kwaliteit moet centraal staan in de zorg.
 • Er moeten minder regels komen in de zorg en méér vertrouwen in de mens én de zorgprofessional
 • Er moet minder marktwerking in de zorg zijn.
 • Zorgbeleid moet gemaakt worden met én door zorgverleners en cliënten, niet door beleidsmakers
 • Mantelzorgers actief zoeken door gemeente en hulp bij aanbod voorzieningen.
 • De gemeente moet een eigen thuiszorgorganisatie opzetten.
 • Eigen bijdrage huishoudelijke en thuiszorg hulp omlaag

Ouderen

 • Er moeten leningen beschikbaar worden gesteld tbv goede woonruimte.
 • Een ouderenwoning-manifest ontwikkelen tbv nieuwe woonvormen.
 • Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Er moet geinvesteerd in gratis advies zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Ouderen helpen ivm digitalisering van de maatschappij.
 • Onderzoeken of ouderen met een minimuminkomen gratis met de bus kunnen gaan reizen.
 • Eenzaamheid moet bestreden worden dmv kennis en methodes die echt werken.

Wonen

 • Er moeten studentenflats komen op campus Zernike.
 • Malafide huisjesmelkers moeten hard worden aangepakt, goede verhuurders worden beloond.
 • Er moeten veel meer sociale huurwoningen komen dan de gemeente tot nu toe heeft gepland.

Straatbeeld & Auto

 • Grofvuil moet gratis opgehaald worden
 • De informatievoorziening rondom afval in Groningen móet beter.

Veiligheid

 • Veiligheid nachtleven moet worden verbeterd

Werk & Inkomen

 • Werk moet weer lonen. Verschil tussen werk en uitkering vergroten.
 • Er moet een ombudsman voor ondernemers komen

Studenten

 • Voor startende hogeropgeleiden moeten banen beschikbaar komen.
 • De gemeente moet verjongen door studenten aan te nemen (mogelijkheid van vast contract)
 • Burn-outs bij studenten dienen voorkomen te worden.
 • Het oplopen van studieschulden (en gevolgen daarvan) moet worden tegen gegaan.
 • Preventieve oplossingen moeten bedacht om schulden te voorkomen.
 • Het instellen van een studentenburgemeester (invloed op de politiek).

Zorg

 • Niet geld, maar kwaliteit moet centraal staan in de zorg.
 • Er moeten minder regels komen in de zorg en méér vertrouwen in de mens én de zorgprofessional
 • Er moet minder marktwerking in de zorg zijn.
 • Zorgbeleid moet gemaakt worden met én door zorgverleners en cliënten, niet door beleidsmakers
 • Mantelzorgers actief zoeken door gemeente en hulp bij aanbod voorzieningen.
 • De gemeente moet een eigen thuiszorgorganisatie opzetten.
 • Eigen bijdrage huishoudelijke en thuiszorg hulp omlaag

Ouderen

 • Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Eenzaamheid moet bestreden worden dmv kennis en methodes die echt werken.

Straatbeeld & Auto

 • Nadenken over een treinstation op het Suikerunie-terrein en Hoogkerk.
 • De trein naar Duitsland verbeteren.
 • De gemeente moet bij provincie en het Rijk aandringen op een hogesnelheidslijn naar de Randstad.
 • Er moet een fietstunnel komen op de route van het centrum naar Zernike, bij de Eikenlaan.

Straatbeeld & Auto’s

 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen voor auto’s komen.
 • Verdwijnt een parkeerplek dan moet een goed alternatief geboden worden.
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s, meer OV-of deelfietsen, buslijnen optimaliseren.
 • Meer zitgelegenheden in de binnenstad moeten gecreëerd.
 • De looproutes van het UMCG, Damsterplein en station verbeteren (uiterlijk en inrichting)
 • Nadenken over een treinstation op het Suikerunie-terrein en Hoogkerk.

Dorpen & Wijken

 • Gratis parkeren in Haren Centrum

Werk & Inkomen

 • Werk moet weer lonen. Verschil tussen werk en uitkering vergroten.
 • Kindpakket vereenvoudigen. Zwemles, sporten, laptop en fiets een pakket aanbieden.
 • Na opening Groninger Forum moet de gemeente geen extra geld meer geven bij tekorten.
 • Er moet een ombudsman voor ondernemers komen

Straatbeeld & Auto’s

 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen voor auto’s komen.
 • Verdwijnt een parkeerplek dan moet een goed alternatief geboden worden.
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s, meer OV-of deelfietsen, buslijnen optimaliseren.
 • Meer zitgelegenheden in de binnenstad moeten gecreëerd.
 • De looproutes van het UMCG, Damsterplein en station verbeteren (uiterlijk en inrichting)
 • Nadenken over een treinstation op het Suikerunie-terrein en Hoogkerk.
 • Er moet een trein naar Zernike komen en we willen mogelijkheden onderzoek voor de trein naar Hoogkerk en Suikerunie.

Wonen

 • Meer aandacht voor de subsidie voor groene daken

Klimaat

 • We willen energieopwekkende geluidsschermen langs de snelwegen plaatsen.
 • We willen het plaatsen van zonnnepanelen op de daken stimuleren.
 • We stimuleren maatregelen die schone lucht bevorderen.
 • We willen Ja/ja brievenbusstickers in plaats van de nee/nee sticker.
 • Windturbines plaatsen we liever niet op het land, maar op zee.
 • Voor elke boom die gekapt wordt moet elders een nieuwe boom worden geplant.

Sport

 • Verenigingssporten moeten betaalbaar blijven.
 • Scholingskosten voor verenigingskader willen we vergoeden.
 • Er moeten voldoende accommodaties zijn (trainen, wedstrijden).
 • Ledengroei bevorderen.
 • Er moeten meer middelen vrijgemaakt voor verenigingsondersteuning.
 • Groningen moet investeren in een hal voor topsport.

Verfrissing Democratie

 • Wij praten niet óver onze inwoners, maar mét onze inwoners
 • Raadsstukken moeten in kort en NORMAAL taalgebruik; betrokken burgers moeten mee kunnen lezen.
 • Er moet een speciaal Fonds Burgerinitiatieven komen
 • Wij willen zelf toegankelijk en laagdrempelig zijn met onze community, App en manier van communiceren.
 • De gemeente moet minder vaak handelen vanuit wantrouwen en regelzucht
 • Wij willen een ander vergadermodel invoeren zodat inspraak echt telt.

Belastingen

 • Hondenbelasting moet afgeschaft of betere voorzieningen zoals losloopvelden, afvalbakken en omheinde velden

Werk & Inkomen

 • Voor langdurig werklozen moet gemeente ondersteunende banen creëren, bijv in zorg, onderwijs.
 • Mensen met bijstandsuitkering die mantelzorger zijn, hoeven niet te solliciteren.
 • De gemeente moet meebetalen aan stages voor werkloze jongeren in bedrijven.
 • De gemeente moet schoonmaakpersoneel zelf in dienst nemen.
 • Er moet meer geld naar het bestrijden van armoede.
 • Er moeten traineeships ontwikkelend met mogelijkheden voor een vast contract.
 • Stages en scholing ontwikkelen voor MBO leerlingen. (ICT, bouw, onderwijs en zorgsector).
 • 100% Groningen wil meer werkplekken en begeleiding van werklozen creëren.
 • Een pilot starten met ervaringsdeskundigen om netwerken kunnen aanbieden aan gemeente
 • Werk moet weer lonen. Verschil tussen werk en uitkering vergroten
 • Verdringing van gewoon werk moet worden tegen gegaan.

Wonen

 • Er moeten studentenflats komen op campus Zernike.
 • Betaalbaar wonen moet haalbaar zijn voor iedereen
 • Er moeten woningen worden bijgebouwd voor lage/midden inkomens
 • Meer aandacht voor voor de subsidie voor groene daken
 • Voor doorstroming; koopwoningen voor gezinnen en starters bijbouwen.
 • Iedere wijk moet divers zijn (vemenging student/stadjer, hoog/laagopgeleid allochtoon en autochtoon)

Straatbeeld & Auto

 • Grofvuil moet gratis opgehaald worden
 • Autobezit mag niet worden gestraft
 • Verdwijnt een parkeerplek dan moet een goed alternatief geboden worden.
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s, meer OV-of deelfietsen, buslijnen optimaliseren.

Dorpen & Wijken

 • Goede en snelle schadeafhandeling NAM vanuit vertrouwen (ten Boer)

Veiligheid

 • Een gezamenlijke preventieve aanpak gemeente, bewoners tegen inbraak, overlast, vernielingen.
 • Nieuwe woningen in Groningen moeten per direct zonder gasaansluiting worden afgeleverd

Fietsen

 • Er moeten meer fietsrekken komen
 • Er moet een tunnel komen bij de Eikenlaan
 • Voor de veiligheid van onze fietsers willen wij gescheiden wegen, brede fietspaden
 • In de openbare ruimte willen we voldoende stallingsruimte voor fietsen, liefst bewaakt.
 • Wij willen van 50 km wegen in stedelijk gebied zoveel mogelijk 30 km wegen maken.
 • Verkeersregelaars moeten bij asociaal verkeersgedrag boetes kunnen uitdelen. Extra fietstewards.
 • Échte weesfietsen moeten zo snel mogelijk verwijderd.

Veiligheid

 • Aandacht voor meer licht op de fiets.
 • Groningen moet meer handhavers (boa’s) in dienst nemen.
 • Een meldpunt voor verkeersonveilige situaties oprichten.
 • Er moeten bewaakte fietsstallingen en fietsenrekken worden gerealiseerd.

Wonen

 • Er moeten studentenflats komen op campus Zernike.
 • Malafide huisjesmelkers moeten hard worden aangepakt, goede verhuurders worden beloond

Straatbeeld & Auto

 • Meer zitgelegenheden in de binnenstad moeten gecreëerd.
 • De looproutes van het UMCG, Damsterplein en station ververbeteren (uiterlijk en inrichting)
 • Nadenken over een treinstation op het Suikerunie-terrein en Hoogkerk.
 • Er moet statiegeld op flesjes komen

Veiligheid

 • Aandacht voor meer licht op de fiets.
 • Groningen moet meer handhavers (boa’s) in dienst nemen.
 • Er moeten bewaakte fietsstallingen en fietsenrekken worden gerealiseerd.
 • Veiligheid Nachtleven moet worden verbeterd

Veiligheid

 • Studenten moeten volwaardig gehuisvest in meer betaalbare kamers en studio’s
 • Voor startende hogeropgeleiden moeten banen beschikbaar komen.
  De gemeente moet verjongen door studenten aan te nemen (mogelijkheid van vast contract)
 • Burn-outs bij studenten dienen voorkomen te worden.

Straatbeeld & Auto

 • Autobezit mag niet worden gestraft.
 • Er moeten voldoende parkeerplaatsen voor auto’s komen.
 • Verdwijnt een parkeerplek dan moet een goed alternatief geboden worden.
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s, meer OV-of deelfietsen, buslijnen optimaliseren.
 • Ring Zuid, Oosterhamriktracé: een meldpunt voor problemen tijdens de projecten opzettten.
 • Ring Zuid, Oosterhamriktracé: duidelijk overleg over diverse projecten.
 • Ring Zuid, Oosterhamriktracé: sluipverkeer moet worden voorkomen.
 • Ring Zuid, Oosterhamriktracé: goede schadeafhandeling voor ondernemers en huiseigenaren.
 • Diepenring: Auto’s bewoners moeten tegen gereduceerd tarief in buurtgarages geparkeerd kunnen worden.

Dorpen & Wijken

 • Gratis parkeren in Haren Centrum

Fietsen

 • Wij willen van 50 km wegen in stedelijk gebied zoveel mogelijk 30 km wegen maken.
 • Verkeersregelaars moeten bij asociaal verkeersgedrag boetes kunnen uitdelen. Extra fietstewards.

Veiligheid

 • Er moet geld worden gereserveerd voor oplossen onveilige situaties.
 • Bij verkeersveranderingen is 100% voorstander van inspraak van omwonenden.

Wonen

 • Er moeten meer studentenflats komen op campus Zernike
 • Huisjesmelkers moeten hard worden aangepakt, goede verhuurders worden beloond
 • Betaalbaar wonen moet haalbaar zijn voor iedereen
 • Er moeten veel meer sociale huurwoningen komen
 • Er moet een snelle start gemaakt worden met de wijkvernieuwing in Selwerd, de Wijert, Beijum en de Hoogte
 • Schimmelwoningen moeten snel worden gerenoveerd