Divers, Daadkrachtig, Dichtbij

100% Groningen is een nieuwe, frisse, 100% lokale partij, die vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

100% Groningen is nodig in de gemeenteraad!

De lokale democratie staat voor een grote uitdaging: hoe krijgen we weer meer bewoners betrokken bij de ontwikkelingen binnen hun eigen stad of woonomgeving?

Opkomstcijfers bij lokale verkiezingen liggen helaas nog altijd dicht bij slechts de helft van de stemgerechtigden en daarnaast is het imago van lokale politici bij een groot gedeelte van onze bevolking ronduit slecht.

Om het tij te keren, moeten we de lokale politiek kritisch onder de loep durven nemen, experimenteren en vernieuwen. Ons belangrijkste agendapunt voor de komende vier jaar zal daarom democratische vernieuwing zijn.

Wij willen het lokale politieke systeem van binnenuit veranderen, door middel van een frisse blik waarbij ‘daadkrachtig, divers en dichtbij’ onze kenmerken zijn en blijven.

Jouw stem telt!

Genoeg redenen om ervoor te zorgen dat 100% Groningen ruim vertegenwoordigd gaat worden in de gemeenteraad.

100% Groningen wil een eerlijker, laagdrempeliger en socialer beleid: mét Groningers, vóór Groningers en dóór Groningers. Groningen verdient een lokale partij met hart voor haar inwoners, die een frisse wind laat waaien door het huidige systeem. Groningen verdient 100% Groningen.

Waarom heeft Marjet 100% Groningen opgericht? Lees het hier.

Vanuit de zorg

Wie invloed wil uitoefenen moet de politiek ingaan. Met die gedachte stapte Marjet Woldhuis als drieëntwintigjarige wijkverpleegkundige in de politieke arena van Groningen.

Zij zag dat de zorg beter en anders georganiseerd moest worden. Onbevangen en gedreven wilde zij een positieve bijdrage leveren aan de belangrijke transformatie van het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente.

Zij had toen de overtuiging dat mensen en professionals in de zorg zelf heel goed weten hoe de zorg eruit zou moeten zien, zonder tussenkomst van een manager of bestuurder.

Dat geluid wilde zij ook duidelijk laten horen in de gemeenteraad.

Veel mensen stemmen niet meer

Eenmaal in deze arena merkte Marjet dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de burger en de politiek.

De wegen die nu bewandeld moeten worden voor mensen om daadwerkelijk iets te veranderen of voor elkaar te krijgen, zijn te lang en te omslachtig. Veel mensen hebben geen zin meer in die bureaucratische molen of maanden wachten op respons.

Hierdoor ontstaat er een situatie dat politieke besluiten over de mensen worden genomen in plaats van met de mensen. Het vertrouwen neemt daardoor af waardoor mensen niet meer gaan stemmen. In 2014 stemde nog slechts 54% van de stemgerechtigden in de gemeente Groningen.

Vertrouwen in de politiek terugwinnen

Dit kan en moet anders was Marjet haar overtuiging en soms is het beter om helemaal opnieuw te beginnen! Marjet stapte uit de Stadspartij en begon haar eigen nieuwe partij: 100% Groningen.

Marjet verzamelde een heel team om zich heen die vanuit een positieve grondhouding en kernwaarden (zorgzaam, verbindend en betrouwbaar) politiek ging bedrijven

100% Groningen wil zich niet laten kenmerken door van boven opgelegde of vastgeroeste standpunten maar juist door een open houding en transparant afwegingskader.

Liever lokaal

100% Groningen is een nieuwe frisse 100% lokale partij, die vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

Inmiddels zijn wij er helemaal klaar voor om stappen te zetten naar een nieuwe vorm van lokale democratie – met het liefst zoveel mogelijk collega’s.

Dichtbij

Wij streven ernaar om voor iedere Groninger de afstand tot het stadhuis te verkleinen met nieuwe vormen van democratie die het systeem verfrissen en daarnaast laagdrempeliger en praktischer maken.

Geen ellenlange verslagen in onleesbare vaktaal, maar heldere, eerlijke en begrijpelijke informatie. Jij hebt het recht om te weten wat er in jouw gemeente gebeurt en wij zullen ervoor blijven zorgen dat jij zoveel mogelijk invloed krijgt bij welke beslissing dan ook.

Of je nu in de Wijert, Haren, Beijum of Vinkhuizen woont: jouw mening telt en jouw behoeften zijn belangrijk. Wij praten niet over jou, zonder mét jou te praten en we zullen niemand aan zijn lot overlaten.

Wij willen namelijk zorgzaam zijn; voor iedereen.

Daadkrachtig

Als lokale partij is het onze taak ervoor te zorgen dat jij waar krijgt voor je belastinggeld; dat jouw vuilnis wordt opgehaald, dat jouw straat wordt schoongeveegd, en dat er zorg op maat wordt geleverd als jij of iemand in je
omgeving dat nodig heeft. Jij zit helemaal niet te wachten op raadsleden die hier in de gemeenteraad van Groningen een beetje ‘Den Haag’ gaan zitten spelen. Jij hebt behoefte aan een gemeente die goed en rechtvaardig wordt bestuurd, waarbij het belang van de gewone Groninger voorop staat.

Wij streven daarom naar een gemeenteraad met minder ideologie. Een gemeenteraad die meer vanuit een praktisch oogpunt handelt. Minder politiek, meer handen uit de mouwen. Wij willen geen politici zijn die om de hete brij heen draaien, wij zijn oprechte volksvertegenwoordigers die zeggen waar het op staat en die boven alles betrouwbaar willen zijn. Wij zullen kritisch zijn waar het moet, en positief waar het kan.

Divers

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in de nieuwe raad. Daarom is 100% Groningen ván en vóór alle Groningers. Dat betekent dat onze toekomstige volksvertegenwoordigers, net zoals jij, gewone Groningers zijn.

Onze kandidatenlijst bestaat uit Groningers van alle leeftijden en achtergronden. Van marktkoopman tot verpleegkundige, van Haren tot Ten Boer, 100% Groningen is altijd dichtbij jou!

Ons programma is opgesteld voor het belang van iedereen, zodat ook jij verbonden voelt met ons. Van studenten tot ouderen en van ondernemers tot werknemers, ook jij vindt vast en zeker terug in ons programma waar jij dagelijks mee te maken hebt. Dat maakt ons de meest diverse partij van Groningen.

Drie kernwaarden

In onze manier van politiek bedrijven zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een betere lokale overheid.

Dat betekent een samenleving waarin kernwaarden als ‘betrouwbaar, verbinden en zorgzaam’ bepalend zijn en waar er maximale ruimte is voor iedereen die zich wil inzetten voor Groningen. Daar zit onze intrinsieke motivatie en dat is de reden van ons bestaan.

Onze kernwaarden zijn onze maatstaf voor onze manier van politiek bedrijven.

De organisatie van 100% Groningen

100% Groningen wil met haar organisatie het antwoord zijn op de behoefte naar een andere vorm van lokale politiek. Wij willen luisteren, goede nieuwe ideeën naar voren brengen van anderen en zorgen met elkaar delen. Onze organisatie kent twee hoofddoelen: het vertrouwen van de politiek weer terugwinnen en politiek weer leuk en echt maken.

Het Bestuur

Onze partij is een vereniging en kent een ledenstructuur. De fractie is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers en het bestuur voor de organisatie. Op dit moment hebben wij een vijf koppig bestuur.

  • Ledenbeleid en administratie.
  • Financieel beleid en genereren campagnegelden.
  • Begeleiden, op gang brengen en proces vaststellen verkiezingsprogramma en kieslijst.
  • Organiseren van ledenvergaderingen om bovenstaande te accorderen of te stimuleren.

Leden

Onze leden hebben directe invloed op de ontwikkeling binnen onze organisatie. Door lid te worden ondersteun je ons financieel, krijg je uitnodigingen voor interessante events en kun je in de politieke arena terecht komen. Combineren kan natuurlijk ook maar je hoeft geen lid te worden om als vrijwilliger of ambassadeur bij ons te komen.

Bereikbaar

Je kunt altijd met de partij contact opnemen. Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@100pgroningen.nl.

De Fractie

De fractie is het politieke hart van de partij. De fractie bestaat uit de fractievoorzitter, fractiemedewerkers en steunfractieleden. Dit team bereidt de debatten in de gemeenteraad en de verschillende commissievergaderingen voor. Alle actuele onderwerpen zijn verdeeld over vijf commissies.

Naast de debatten is de fractie ook dagelijks met politiek bezig, door in gesprek te gaan met burgers, andere gemeenteraadsleden, media en overige geïnteresseerden.

Tot de fractie behoren in elk geval de gekozen leden die namens 100% Groningen in de raad zitten, eventueel aangevuld met fractiemedewerkers, commissiewoordvoerders en anderen die de fractie ondersteunen. De fractie bepaalt zijn eigen samenstelling.

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Ondernemende volksvertegenwoordiger

Commissie Onderwijs & Welzijn

Marjet is het boegbeeld van de partij en kan met haar bevlogenheid, toegankelijkheid en kennis van de gemeente Groningen iedereen enthousiast maken voor lokale politiek.

Marjet is verpleegkundige met een groot sociaal hart. Onlangs is Marjet nog uitgeroepen tot beste raadslid van het noorden en in de top 10 van Nederland geëindigd.

Gezelligheid, oprechtheid en waardering staan voorop bij Marjet. Hoewel ze woont in Corpus den Hoorn, zul je haar in de hele stad tegenkomen. Hetzij kletsend met een wijntje op een zonnig terras of fanatiek in een sporthal in Selwerd tijdens een volleybalwedstrijd.

Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.

Liza Bergman

Liza Bergman

Fractiemedewerker

Vince Huisman

Commissielid

Yaneth Menger

Lijstopvolger- Aanpakken en doorpakken

Commissies Werk & Inkomen, Beheer & Verkeer
Een rolmodel voor vrouwen met politieke ambities. Yaneth heeft een achtergrond als onderneemster in het verleden en bestuurslid MKB-Noord. Voor alles geldt: Het is een kwestie van aanpakken en doorpakken.

Ze is nauwlettend betrokken geweest bij diversiteitsprojecten, en kan letterlijk en figuurlijk kleur en verfrissing brengen in de gemeenteraad.

Inger Alkemade

Fractiemedewerker

Detleff Mellies

Fractiemedewerker - Vernieuwen is nuistere arbeid

Commissies Financiën & Veiligheid, Ruimte & Wonen
Ideeën tot werkelijkheid maken, dat is de focus van Detleff. Met een handige achtergrond in "anything digital", probeert hij de lokale democratie leuk en laagdrempelig te maken.

Als steunfractielid neemt hij het op zich om iedereen van de juiste informatie te voorzien.

Erick Paul Bakker

Raadslid

Financiën 100% Groningen

100% Groningen is een lokale politieke partij zonder landelijke vertegenwoordiging. Dit betekent dat wij geen subsidie ontvangen zoals landelijke partijen. Voor inkomsten zijn we dus afhankelijk van ledencontributie, partijbelasting van onze volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Onze inkomsten besteden we vooral aan onze community en aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.


ANBI

De Belastingdienst erkent 100% Groningen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan 100% bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Wil je meer weten over hoe je kunt financieel kunt bijdragen aan onze partij? Neem dan contact op met het bestuur, bestuur@www.100pgroningen.nl.

 

Bankgegevens

KvK nummer: 66062993
ANBI nummer: 856380106
RekeningnummerNL37 INGB 0007336531 t.n.v. Politieke vereniging 100% Groningen