Divers, Daadkrachtig, Dichtbij

100% Groningen is een nieuwe, frisse, 100% lokale partij, die ook nu al vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

De Fractie

De fractie is het politieke hart van de partij. De fractie bestaat uit de fractievoorzitter, fractiemedewerkers en steunfractieleden. Dit team bereidt de debatten in de gemeenteraad en de verschillende commissievergaderingen voor. Alle actuele onderwerpen zijn verdeeld over vijf commissies.

Naast de debatten is de fractie ook dagelijks met politiek bezig, door in gesprek te gaan met burgers, andere gemeenteraadsleden, media en overige geïnteresseerden.

Tot de fractie behoren in elk geval de gekozen leden die namens 100% Groningen in de raad zitten, eventueel aangevuld met fractiemedewerkers, commissiewoordvoerders en anderen die de fractie ondersteunen. De fractie bepaalt zijn eigen samenstelling.

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter

Jan Ploeg

Steunfractie

Ingrid Coenen

Fractiemedewerker

Karel van Dijk

Steunfractie

Detleff Mellies

Fractiemedewerker

Erick Paul Bakker

Fractiemedewerker

De organisatie van 100% Groningen

100% Groningen wil met haar organisatie het antwoord zijn op de behoefte naar een andere vorm van lokale politiek. Wij willen luisteren, goede nieuwe ideeën naar voren brengen van anderen en zorgen met elkaar delen. Onze organisatie kent twee hoofddoelen: het vertrouwen van de politiek weer terugwinnen en politiek weer leuk en echt maken.

 Het Bestuur

Onze partij is een vereniging en kent een ledenstructuur. De fractie is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers en het bestuur voor de organisatie. Op dit moment hebben wij een vijf koppig bestuur.

  • Ledenbeleid en administratie.
  • Financieel beleid en genereren campagnegelden.
  • Begeleiden, op gang brengen en proces vaststellen verkiezingsprogramma en kieslijst.
  • Organiseren van ledenvergaderingen om bovenstaande te accorderen of te stimuleren.

 

Leden

Onze leden hebben directe invloed op de ontwikkeling binnen onze organisatie. Door lid te worden ondersteun je ons financieel, krijg je uitnodigingen voor interessante events en kun je in de politieke arena terecht komen. Combineren kan natuurlijk ook maar je hoeft geen lid te worden om als vrijwilliger of ambassadeur bij ons te komen. 

Ramon Parsoe

Voorzitter

Tamara Leenhouts

Algemeen bestuurslid

Edward Stulp

Penningmeester

Dirk Brummer

Algemeen bestuurslid

Nils Kemper

Secretaris

100% Groningen is nodig in de gemeenteraad!

De lokale democratie staat voor een grote uitdaging: hoe krijgen we weer meer bewoners betrokken bij de ontwikkelingen binnen hun eigen stad of woonomgeving?

Opkomstcijfers bij lokale verkiezingen liggen helaas nog altijd dicht bij slechts de helft van de stemgerechtigden en daarnaast is het imago van lokale politici bij een groot gedeelte van onze bevolking ronduit slecht.

Om het tij te keren, moeten we de lokale politiek kritisch onder de loep durven nemen, experimenteren en vernieuwen. Onze belangrijkste agendapunt voor de komende vier jaar zal daarom democratische vernieuwing zijn.

Wij willen het lokale politieke systeem van binnenuit veranderen veranderen, door middel van een frisse blik waarbij ‘daadkrachtig, divers en dichtbij’ onze kenmerken zijn en blijven.

Jouw stem telt!

Genoeg redenen om ervoor te zorgen dat 100% Groningen ruim vertegenwoordigd gaat worden in de gemeenteraad.

100% Groningen wil een eerlijker, laagdrempeliger en socialer beleid: mét Groningers, vóór Groningers en dóór Groningers. Groningen verdient een lokale partij met hart voor haar inwoners, die een frisse wind laat waaien door het huidige systeem. Groningen verdient 100% Groningen.

Waarom heeft Marjet 100% Groningen opgericht? Lees het hier.

Vanuit de zorg

Wie invloed wil uitoefenen moet de politiek ingaan. Met die gedachte stapte Marjet Woldhuis als drieëntwintigjarige wijkverpleegkundige in de politieke arena van Groningen.

Zij zag dat de zorg beter en anders georganiseerd moest worden. Onbevangen en gedreven wilde zij een positieve bijdrage leveren aan de belangrijke transformatie van het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente.

Zij had toen de overtuiging dat mensen en professionals in de zorg zelf heel goed weten hoe de zorg eruit zou moeten zien, zonder tussenkomst van een manager of bestuurder.

Dat geluid wilde zij ook duidelijk laten horen in de gemeenteraad.

Veel mensen stemmen niet meer

Eenmaal in deze arena merkte Marjet dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de burger en de politiek.

De wegen die nu bewandeld moeten worden voor mensen om daadwerkelijk iets te veranderen of voor elkaar te krijgen, zijn te lang en te omslachtig. Veel mensen hebben geen zin meer in die bureaucratische molen of maanden wachten op respons.

Hierdoor ontstaat er een situatie dat politieke besluiten over de mensen worden genomen in plaats van met de mensen. Het vertrouwen neemt daardoor af waardoor mensen niet meer gaan stemmen. In 2014 stemde nog slechts 54% van de stemgerechtigden in de gemeente Groningen.

Vertrouwen in de politiek terugwinnen

Dit kan en moet anders was Marjet haar overtuiging en soms is het beter om helemaal opnieuw te beginnen! Marjet stapte uit de Stadspartij en begon haar eigen nieuwe partij: 100% Groningen.

Marjet verzamelde een heel team om zich heen die vanuit een positieve grondhouding en kernwaarden (zorgzaam, verbindend en betrouwbaar) politiek gingen bedrijven

100% Groningen wil zich niet laten kenmerken door van boven opgelegde of vastgeroeste standpunten maar juist door een open houding en transparant afwegingskader.

Maak kennis met onze vrijwilligers

Oelinda de Vries
Kimberley van der Hulst
Vince Huisman
Jan Weeber

Oelinda de Vries

Online campagneleider

Jan Weeber

Schrijver

Kimberley van der Hulst

Online campagne

Vince Huisman

Offline campagne

Liever lokaal

100% Groningen is een nieuwe, frisse, 100% lokale partij, die ook nu al vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

Inmiddels zijn wij er helemaal klaar voor om stappen te zetten naar een nieuwe vorm van lokale democratie – met het liefst zoveel mogelijk collega’s.

Dichtbij

Wij streven ernaar om voor iedere Groninger de afstand tot het stadhuis te verkleinen met nieuwe vormen van democratie die het systeem verfrissen en daarnaast laagdrempeliger en praktischer maken.

Geen ellenlange verslagen in onleesbare vaktaal, maar heldere, eerlijke en begrijpelijke informatie. Jij hebt het recht om te weten wat er in jouw gemeente gebeurt en wij zullen ervoor blijven zorgen dat jij zoveel mogelijk invloed krijgt bij welke beslissing dan ook.

Of je nu in de Wijert, Haren, Beijum of Vinkhuizen woont: jouw mening telt en jouw behoeften zijn belangrijk. Wij praten niet over jou, zonder mét jou te praten en we zullen niemand aan zijn lot overlaten.

Wij willen namelijk zorgzaam zijn; voor iedereen.

Daadkrachtig

Als lokale partij is het onze taak ervoor te zorgen dat jij waar krijgt voor je belastinggeld; dat jouw vuilnis wordt opgehaald, dat jouw straat wordt schoongeveegd, en dat er zorg op maat wordt geleverd als jij of iemand in je
omgeving dat nodig heeft. Jij zit helemaal niet te wachten op raadsleden die hier in de gemeenteraad van Groningen een beetje ‘Den Haag’ gaan zitten spelen. Jij hebt behoefte aan een gemeente die goed en rechtvaardig wordt bestuurd, waarbij het belang van de gewone Groninger voorop staat.

Wij streven daarom naar een gemeenteraad met minder ideologie. Een gemeenteraad die meer vanuit een praktisch oogpunt handelt. Minder politiek, meer handen uit de mouwen. Wij willen geen politici zijn die om de hete brij heen draaien, wij zijn oprechte volksvertegenwoordigers die zeggen waar het op staat en die boven alles betrouwbaar willen zijn. Wij zullen kritisch zijn waar het moet, en positief waar het kan.

Divers

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in de nieuwe raad. Daarom is 100% Groningen ván en vóór alle Groningers. Dat betekent dat onze toekomstige volksvertegenwoordigers, net zoals jij, gewone Groningers zijn.

Onze kandidatenlijst bestaat uit Groningers van alle leeftijden en achtergronden. Van marktkoopman tot verpleegkundige, van Haren tot Ten Boer, 100% Groningen is altijd dichtbij jou!

Ons verkiezingsprogramma is opgesteld voor het belang van iedereen, zodat ook jij verbonden voelt met ons. Van studenten tot ouderen en van ondernemers tot werknemers, ook jij vindt vast en zeker terug in ons programma waar jij dagelijks mee te maken hebt. Dat maakt ons de meest diverse partij van Groningen.

Drie kernwaarden

In onze manier van politiek bedrijven zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een betere lokale overheid.

Dat betekent een samenleving waarin kernwaarden als ‘betrouwbaar, verbinden en zorgzaam’ bepalend zijn en waar er maximale ruimte is voor iedereen die zich wil inzetten voor Groningen. Daar zit onze intrinsieke motivatie en dat is de reden van ons bestaan.

Onze kernwaarden zijn onze meetlat voor onze manier van politiek bedrijven.

Financiën 100% Groningen

100% Groningen is een lokale politieke partij zonder landelijke vertegenwoordiging. Dit betekent dat wij geen subsidie ontvangen zoals landelijke partijen. Voor inkomsten zijn we dus afhankelijk van ledencontributie, partijbelasting van onze volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Onze inkomsten besteden we vooral aan onze community en aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.


ANBI

De Belastingdienst erkent 100% Groningen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan 100% bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Wil je meer weten over hoe je kunt financieel kunt bijdragen aan onze partij? Neem dan contact op met het bestuur, bestuur@100pgroningen.nl.