Beste leden en belangstellenden,

Voor de politiek zijn het spannende tijden, nu de provinciale verkiezingen eraan komen. Het spreekt voor zich dat we graag zien dat jullie naar de stembus gaan, want wie zwijgt stemt toe. Bovendien kan het niet anders dan dat we jullie vragen een partij te kiezen die het goed voor heeft met onze stad en provincie. Jullie kunnen niet op ons stemmen, maar de tip “liever lokaal” geldt ook op 20 maart.
Wat heeft ons bezig gehouden deze week? In deze nieuwsbrief is daar weer van alles over te lezen. Jullie zien daaraan dat politiek iets bereiken vaak een kwestie van de lange adem is. Een zaak van bewonersbrieven lezen, raadsstukken doornemen, bezoeken afleggen, standpunten bepalen, kortom: mensenwerk. Veel leesplezier, reageer gerust (graag zelfs!) en tot volgende week.

Marjet Woldhuis,
Fractieleider 100% Groningen.

Betonbos

Lokale politiek vindt niet alleen achter burelen plaats. Sterker nog: 100% Groningen wil graag met bewoners in gesprek. Daarom is een afvaardiging van onze partij op bezoek geweest in Betonbos. Dat is een verzameling woonwagens bij het Eemskanaal, die al vijftien jaar op particuliere grond staat en waar nieuwe bebouwing zal worden gerealiseerd. Het is daarom dat de woonwagenbewoners daar zullen moeten vertrekken. Een alternatief zou het plaatsen van tiny houses kunnen zijn. Een plan dat door de bewoners van Betonbos zelf is aangedragen. In zijn woordvoering wijst ons fractielid Vince Huisman erop dat dit initiatief waardering van het College verdient. Er moet immers toch alternatieve woonruimte komen en de Gemeente kan een bemiddelende rol spelen tussen de grondeigenaar en de bewoners van Betonbos. Tot op heden zijn goede gesprekken met de eigenaar niet van de grond gekomen, daar die erop wijst dat de bewoners van Betondorp dit op illegale wijze doen. Net als de Partij voor de Dieren vindt ook 100% Groningen dat de Gemeente een actieve houding aan moet nemen in deze kwestie.

OZB en energietransitie

Op landelijk niveau is er veel discussie over de energietransitie en het op handen zijnde klimaatakkoord. Nu het kabinet de plannen heeft laten doorrekenen blijkt dat er nog enorm veel onzekerheden zijn en vooral de minst verdienende inwoners van ons land procentueel de zwaarste lasten moeten dragen. Dat is zeker voor onze stad geen goed nieuws, daar juist Groningen de meeste mensen heeft met een laag inkomen. Fractieleidster van 100% Groningen, Marjet Woldhuis, wijst daar op in een commissievergadering over dit onderwerp. De hoge kosten komen namelijk bovenop de hoge OZB-belasting die de Groningers gaan betalen. Het Dagblad van het Noorden kopt dan ook: Ozb-verhoging Groningen doet ‘pijn in het hart’. Met een verhoging van het tarief van de onroerendezaakbelasting en omdat de woningen meer waard zijn geworden, hoopt de gemeente 10 procent meer op te halen. Hogere uitgaven voor zorg en sociale zekerheid noopt de Gemeente tot actie. Echter: er zijn ook ambitieuze plannen voor leefkwaliteit, wijkvernieuwing en energietransitie. Het college van Groen Links, D66, PvdA en ChristenUnie is het niet met ons eens dat lastenverlichting ook wel eens een prettige boodschap zou kunnen zijn en dat net iets minder ambitieus qua plannen zou kunnen opleveren dat niet ieder jaar weer de OZB zo stijgt.

Hondenbelasting

In dezelfde vergadering stipt Marjet Woldhuis de hoge hondenbelasting aan die in Groningen wordt geheven. Met afstand de hoogste in ons land, waar hondenbezitters bovendien niet kunnen rekenen op betere voorzieningen voor honden en hun baasjes. Afschaffen daarvan zou ook verlichtend kunnen zijn voor hen die toch al niet zoveel te besteden hebben.

Sportkoepel Groningen

Inmiddels zijn er instanties die de hoge OZB op zich af zien komen en hun bezwaren uiten. Zo is er de Sportkoepel Groningen, die om compensatie vraagt. De sportorganisaties hebben daar al eens bij minister Ollogren op aan gedrongen, maar die wees weer terug naar de gemeenten. Zij vindt dit een zaak van een lokaal democratisch proces, gevoerd door de gemeenteraad. Marjet heeft de vraag daarom voorgelegd aan de Gemeente. Een antwoord wordt verwacht.

Werkbezoek McDonalds

Naar aanleiding van berichten in de media over zwerfafval bij de nieuwe McDonalds in Ter Borgh heeft Bernd contact gezocht met de eigenaar, Willie De Groot. Hij is ook eigenaar van de locatie Hoendiep en de Herestraat. Bernd, Yaneth en Erick werden hartelijk ontvangen. De Groot legde uit wat de negatieve media aandacht met hem deed en wat zijn bedrijf doet om zwerfvuil tegen te gaan. Het meest doeltreffende is volgens hem de dame die vijf dagen per de week op een elektrische bakfiets de omgeving (zelfs tot aan het Hotel van der Valk) schoonmaakt. Ze ruimt niet alleen het duidelijk herkenbare McDonalds afval op maar ook ander zwerfvuil. En toeval of niet, de omgeving zag er afgelopen dinsdag spik en span uit. Ook legde de Groot uit wat het concern (wereldwijd) doet op het gebied van duurzaamheid. Als afsluiting kregen we een rondleiding met uitleg van de hypermoderne systemen in de keuken. Afgesproken dat de Groot ons op de hoogte houdt van een gepland onderzoek naar zwerfafval. Dit wordt binnenkort gedaan door een onafhankelijk extern bureau. Als eerste staat een nulmeting op het programma. Onze indruk is dat Willie de Groot alles op alles zet om zwerfafval rondom zijn bedrijf te voorkomen.