Het boerenprotest in Groningen op 14 oktober zal niet snel vergeten worden. Meer dan 900 trekkers bezetten het Martinikerkhof, de Grote Markt, de Vismarkt, en vele andere ruimtes in de Stad. Een prachtig gezicht, met een hele serieuze boodschap: Hardwerkende boeren willen niet steeds beschuldigd worden van gesubsidieerde dierenmishandeling en die alleen maar aan milieuvervuiling doen. Ze voelen zich ondergewaardeerd en niet begrepen door de politiek. Daarom wordt er door hen door heel Nederland al een aantal weken massaal gedemonstreerd.

Het protest verliep gemoedelijk en kalm tot een uur of 13:30. Er werd zelfs gesproken door omstanders over een festivalsfeer. Er was dus sprake van een goed verloop, totdat het bericht van de gedeputeerde naar buiten kwam met de boodschap dat het stikstofbeleid niet zou veranderen, en dat de boeren geen ander antwoord kregen. Uiteraard was dat niet wat de boeren wilden horen en bleven zij aan de deur van de provincie rammelen(letterlijk) voor een ander beleid. Uiteindelijk zijn de boeren, met trekker, rond 18:00 vertrokken uit de binnenstad. Het hele protest is naar mijn weten, op een paar incidenten na, uitstekend verlopen. Ik heb nog nooit zoveel trekkers zo perfect zien parkeren op een plein midden in een stadscentrum.

Daarom waren wij stomverbaasd dat de raadsfracties D66, Groenlinks en PvvD een spoeddebat hadden aangevraagd in de Groninger gemeenteraad. Ze wilden  drie punten aansnijden:

  • Wie is verantwoordelijk voor de schade die is gemaakt?
  • Was de openbare orde en veiligheid in het geding?
  • Ambtenaren en politici zijn bedreigd met een strop en er was sprake van intimidatie. De boeren waren niet van plan om te vertrekken voordat er een ander antwoord kwam van de gedeputeerde. Wordt onze democratie bedreigd door deze actie?

De schade moet uiteraard vergoed worden door diegene die het heeft aangericht. Volgens mij zijn we over dat punt snel eens en hoeven we daar geen debat over te voeren. Op de openbare orde en veiligheid was natuurlijk wel iets af te dingen en over te praten. Er waren veel meer trekkers dan toegestaan was en ter ternauwernood was er een fietser ernstig gewond geraakt doordat een trekker een hek  omver reed.  Volgens mij maakt het dus niet zoveel uit hoeveel trekkers er zijn in de binnenstad, bij een trekker had dit al kunnen gebeuren. Dus ook daar zag ik geen debat in. Daarnaast waren wij de hele dag aanwezig en ook via de beveiliging hadden we gehoord dat de dag per minuut werd gemonitord, en dat politie, ME en beveiliging ruimschoots aanwezig waren. Op het moment van dreiging zijn de demonstranten weer uit het provinciehuis gezet en is er adequaat gehandeld.

 

Wij vinden daarom dat de burgemeester en het team openbare orde, behalve met de inschattingsfout van de opkomst, uitstekend gehandeld hebben door de raddraaiers direct de volgende op te pakken. Geweld, bedreigingen of vernielingen passen niet in onze samenleving en daar hebben we immers ook een rechtsstaat voor opgetuigd.

 

Maar wat wij ontzettend kwalijk vinden is dat dit hele actualiteitendebat is aangevraagd onder het mom van: “onze democratie is in gevaar”. Daarmee verdwijnt de inhoud waar het werkelijk om zou moeten gaan. Mensen zijn boos en, of het wel of niet terecht is, de boeren werden door diverse media de afgelopen dagen weggezet als rijke, gesubsidieerde, dieronvriendelijke milieuvervuilers die aangepakt moeten worden.

Deze stigma’s lijken mij al geen goed uitgangspunt voor een dialoog, maar als je daar ook nog gaat stellen dat boeren een terreurgevaar vormen voor de democratie – zoals de Groene Amsterdammer heeft omschreven-, dan weet je in ieder geval zeker dat de boosheid niet verdwijnt. Dit soort karikaturen gooien alleen maar nog meer olie op het vuur.

De democratie wás nooit in gevaar omdat:

  • A: de gedeputeerde voet bij stuk gehouden heeft.
  • B: protesteren een groot democratisch recht is, en
  • C: gisteren aanhoudingen zijn verricht die hebben laten zien dat de democratische rechtsstaat goed functioneert.

Maatschappelijke druk is van alle tijden en is zeker niet nieuw. Soms gaat het op het scherpst van de snede. Deze incidenten zijn niet goed te keuren. Maar dat onze democratie nu opeens in gevaar is, is ons te zwaar aangezet. Voor iemand met alleen een hamer, lijkt elk probleem op een spijker.

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.