Nieuws

Waar wordt één miljard euro aan uitgegeven?

Door 10 juni 2016 Geen reacties
Leestijd: 3 minuten

Het telt 640 pagina’s, de gemeente geeft volgens de cijfers één miljard euro uit en na pagina 365 verwacht iedereen nog steeds dat je de politieke gevoeligheden er haarscherp uithaalt. We hebben het over de gemeenterekening van 2015. Ook 100% Groningen vindt wat van het beleid van de gemeente van het afgelopen jaar.

Maak vooral je eigen politiek
Woensdag 8 juni jl. stond de raadsvergadering in het teken van dit enorme boekwerk. Het is een terugblik op het financiële reilen en zeilen van het afgelopen jaar. Hoeveel centjes zijn er daadwerkelijk uitgegeven, waaraan zijn ze uitgegeven en wat hebben we er voor terug gekregen? De kunst is om door de cijfers heen het beleid wat er achter zit te doorzien en daar een politiek oordeel over te geven. Zelf geeft het college van B&W ook een oordeel en dat was dit jaar nogal juichend en met zichzelf ingenomen. ‘Wij van WC eend adviseren WC eend!’ zeg maar.

image144

 

Binnenstad is een succes dankzij studenten en ondernemers!
Daarom is het belangrijk om er voor zorgen dat de informatie van je eigen fractie zo compleet mogelijk is en niet alleen afgaat op wat het college je voorhoudt. Eigenlijk komt het erop neer dat je binnen 8 minuten als fractie verteld wat er in 2015 is gebeurd en welke ontwikkelingen je toejuicht of juist niet. De binnenstad bijvoorbeeld wordt door bezoekers op het gebied van winkelaanbod, de winkelkwaliteit en de sfeer in de stad als ruim voldoende tot goed beoordeeld. Die sfeer hebben wij te danken aan de studenten en aan de ondernemers! Waar iedereen minder over te spreken is, is de bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeermogelijkheden. Met als klap op de vuurpijl: de parkeertarieven, een dikke onvoldoende. Juist de onderwerpen waar de gemeente over gaat, worden niet zo goed beoordeeld. Blijft toch bijzonder….

Hoge parkeertarieven, een grote ergenis van iedereen!
Die parkeertarieven, laten we hiermee niet uit de pas lopen zei de wethouder. Nou, wat ons betreft mogen wij best tegemoet komen aan en misschien zelfs wel voorop lopen bij één van de grootste bezwaren die mensen hebben om onze stad te bezoeken: de hoge parkeertarieven en vooral in die veel te dure lege parkeergarages! Wie de binnenstad een middag bezoekt is namelijk al gauw 15 tot 20 euro aan parkeren in de binnenstad kwijt!

Fietsvakken, vlakken of rekken?
En dan een ander puntje is de puinzooi die er is ontstaan rond de fietsvakken,  die zijn geen oplossing voor het stallingsprobleem. Het is slecht voor de uitstraling, niet te handhaven en er liggen veel fietsen op de grond. Vooral op maandagochtend. Goed, er is een probleem want het aantal fietsen is toegenomen maar de fietsvakken zijn op geen enkele manier een oplossing hiervoor. Gewoon niet meer doen, zet maar in op ondergrondse oplossingen wat ons betreft.

fotoFietsen-in-fietsvak-Brugstraat

Aantal betaalbare huurwoningen gaat achteruit
Speciale aandacht vroegen we voor de positie van (potentiële) huurders op de woningmarkt. Met name betaalbare huurwoningen zijn schaars en de vraag neemt toe ook omdat we de vluchtelingen met een status (nog steeds) moeten huisvesten. Waar de koopmarkt weer aantrekt zit de huurmarkt in de hoek waar de klappen vallen: het aanbod blijft achter waardoor de huren alleen maar stijgen. Heel vervelend voor mensen die daar op aangewezen zijn en daarom is dit topprioriteit.

Er is nog geen enkele conclusie te trekken over de zorg
In 2015 zijn de grootste decentralisaties van de geschiedenis van kracht gegaan en met een budget van 200 miljoen is dat een grote hap geld dat wij hier als gemeente uitgeven. Hoe waarschijnlijk is het dat zo’n megaverbouwing precies binnen budget blijft? De gemeenterekening spreekt boekdelen wat dat betreft want op bijna alle budgetten die over zorg gaan is er geld over gehouden. De vraag is dus: hebben wij ons taken niet goed uitgevoerd? Of hebben wij te ruim begroot. Op basis van de gegevens en de rekening is dat lastig om te zeggen, omdat er geen enkele cijfers in terugkomen. Heeft er al een verschuiving plaatsgevonden van zwaardere zorg naar lichtere zorg? Om hoeveel kinderen gaat het die zorg nodig hebben? Zijn mensen tevreden? Kunnen professionals hun werk doen? Waarom komt dit niet in de gemeenterekening terug was dan ook de grote frustratie afgelopen woensdag. We hebben in ieder geval in de praktijk genoeg schrijnende gevallen gezien die ervoor hebben moeten knokken dat zij de zorg kregen die ze nodig hebben en de sociale teams voelen nu nog als het optuigen van bureaucratische kerstbomen. De gemeente kent hun inwoners beter dan het Rijk, nou dat voelt nu absoluut niet zo. De raad staat nog steeds aan de zijlijn, inzicht is er in ieder geval niet over ons zorgbeleid. Daar moet verbetering in komen de komende tijd.