Skip to main content

Raadsfracties willen lokale ondernemers meer betrekken bij Gronings sportbeleid

28 april 2021 | ◴Leestijd: 2 minuten

De gemeenteraadsfracties van 100% Groningen, D66, CDA, VVD, GL, PVV, Student & Stad en de ChristenUnie roepen de gemeente op om samen met lokale sportaanbieders een ‘Kom weer in beweging’- manifestatie op te starten. Met deze manifestatie hopen de fracties mensen weer aan het bewegen te krijgen. 

Uit onderzoek blijkt dat vooral kwetsbare inwoners, vaak met lagere inkomens,  minder zijn gaan sporten als gevolg van de coronacrisis. Dit resulteert in een negatieve gezondheidsimpact, waaronder een grotere kans op overgewicht en obesitas. Fractievoorzitter en initiatiefnemer Yaneth Menger van 100% Groningen ‘Mensen met een lager inkomen in kwetsbare situaties hebben niet altijd dezelfde kansen en middelen om voldoende te bewegen. Daarmee lopen zij nu nog grotere gezondheidsrisico’s. Betrokken partijen geven aan hetzelfde doel na te streven, namelijk iedereen op een laagdrempelige en toegankelijke manier in de positie brengen om te kunnen bewegen.’

Mede-indiener en raadslid Jasper Boter van de VVD licht toe dat  er door het kabinet incidenteel 200 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Dit geld is bedoeld om de negatieve effecten van de coronamaatregelen op het sociale, mentale en fysieke welbevinden van deze kwetsbare groepen te verkleinen. ‘We zijn blij dat het kabinet extra geld beschikbaar heeft gesteld, maar missen tot nu toe de concrete plannen van de gemeente voor pubers en volwassenen. Daarom hebben we samen met lokale aanbieders nu zelf de handschoen opgepakt.’

D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe is blij dat hiermee ook lokale sportondernemers bij het sportbeleid worden betrokken. ‘Het gaat in de gemeenteraad niet zo vaak over de maatschappelijke waarde van sportondernemers, terwijl juist zij erg succesvol blijken te zijn in het in beweging krijgen van pubers en volwassenen. Ik zie de honderden ondernemende sportaanbieders die Groningen rijk is, echt als een verborgen schat binnen de Groningse sportinfrastructuur. Die schat kunnen we veel meer benutten en in beeld brengen’, aldus Lo-A-Njoe. 

Volgens CDA-woordvoerder Jalt de Haan betekent dit niet dat de manifestatie zich moet beperken tot ondernemers: ‘Ik vind het belangrijk dat ook verenigingen en welke Groninger dan ook met een hart voor de sport mee kan helpen om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. We willen allemaal hetzelfde en dat is dat Groningers meer gaan bewegen, omdat het leuk is en ook nog eens hartstikke gezond.’

De fracties dienen daarom tijdens de raadsvergadering een motie in en willen dat er voor de zomer al gestart kan worden met een dergelijke manifestatie.