Nieuws

Opnieuw de duurste gemeente van Nederland?

Leestijd: < 1 minuut

Groningen is de armste stad van Nederland, gemiddeld hebben inwoners hier het minst te besteden. Gek genoeg staan de gemeentebelastingen al jaren in de top vijf van duurste gemeenten. Een ommekeer is dus nodig!

 

Echter, het college van B&W wil nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden om de OZB tot met 5% te verhogen over twee jaarschijven. Het lijkt er bijna op dat het college er alles aan wil doen om in die top vijf te blijven. In lijstjes voorkomen is nou eenmaal ‘hot’ in gemeenteland. Zo lijkt het! Dat is veel meer dan de landelijk afgesproken norm van 1,75%. Volgens het college is Groningen gezakt in het ranglijstje van één van de duurste gemeentes van Nederland en daarom is zo’n verhoging wel acceptabel. Het voorstel van B&W wordt aanstaande woensdag besproken in de commissie Financiën & Veiligheid. Wat wil het college hiermee bereiken? Het weerstandsvermogen moet verbeterd worden. Ja, oké er zijn redenen genoeg om voor al die dure projecten zoals TopSportzorgCentrum, Forum en Geothermie het weerstand te verhogen maar die kosten mogen volgens 100% Groningen niet doorberekend worden aan de burger. Een tandje minder risico nemen zien wij dan liever. Er is voor de komende tijd in ieder geval geen sprake van lastenverlichting.

Ook huurders zullen de dans niet ontspringen. Pandjesbazen en woningcorporaties zullen deze verhoging niet uit eigen zak betalen. Uiteindelijk zullen ook de huurders de dupe worden van een OZB verhoging, daar is geen ontkomen aan. Daarom gewoon schrappen die mogelijkheid van OZB verhoging!