Nieuws

De onderste steen boven krijgen.

Door 3 oktober 2017 Geen reacties
Leestijd: 2 minuten

Wie heeft gelijk?
Het conflict tussen enerzijds het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en anderzijds Wethouder Gijsbertsen en WarmteStad neemt soapachtige vormen aan. Gijsbertsen stelt dat het SodM hem totaal verraste met de kritiek dat WarmteStad de aardbevingsrisico onderschatte terwijl het SodM aangeeft reeds vanaf november 2016 kritische kanttekeningen te hebben geplaatst bij de onderzoeksrapporten.

Bommend Berend perikelen.
Op 28 augustus jl. toen Groningen in de feestroes van Bommen Berend verkeerde, velde het SodM het harde oordeel, in het bijzijn van medewerkers van WarmteStad en de gemeente, dat het met de seismische expertise binnen de projectorganisatie niet goed zat. De wethouder op zijn beurt heeft daar nimmer melding van gemaakt.

Nu kunnen er op talloze gebieden twee waarheden naast elkaar bestaan maar niet op het gebied van veiligheid en aardbevingsrisico’s in het bijzonder.

Financiële risico’s te groot.
De fractie van 100% Groningen heeft destijds als enige tegen het warmteproject gestemd omdat we van mening waren dat er te gemakkelijk met de financiële risico’s werd omgegaan. Gezien alle extra gelden die er al naar toe zijn gegaan kun je niet anders dan concluderen dat dit inderdaad het geval is geweest. 

Veiligheidsrisico’s op dit moment niet duidelijk.
Als nu blijkt dat het met de veiligheidsrisico’s net zo is gegaan hebben we er een groot probleem bij. Als blijkt dat de wethouder informatie over het gebrek aan risicobesef niet kende of erger nog, heeft achtergehouden moet dat in onze ogen consequenties hebben. Het is daarom in ons belang maar ook in het belang van de wethouder dat de onderste steen zo snel mogelijk boven komt. Wij hebben het SodM gevraagd met gespreksverslagen te komen waaruit blijkt dat WarmteStad en de gemeente op de hoogte waren en we zullen morgenmiddag  de wethouder op zijn beurt vragen zo snel en volledig mogelijk duidelijkheid te geven.

 

Meer weten over Geothermie?
Lees Marjet haar blog.

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.