Leestijd: < 1 minuut

Het is bijna zover! Er komt weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) aan en wel op dinsdagavond 16 juni, in Wijkcentrum Het Dok in Lewenborg. Zet het alvast in de agenda, vanaf 19:30 uur kunnen leden van 100% Groningen binnenlopen.

Samen stemmen

Wat is een Algemene Leden Vergadering? De ALV is een bijeenkomst waarin wij als vereniging beslissingen nemen over de partij(structuur). Enkele formele documenten moeten worden vastgesteld, zoals het financieel jaarverslag. Ook kan er door leden gestemd worden over andere zaken, zoals wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Informeel gedeelte

Daarnaast organiseren wij ook altijd een informeel gedeelte tijdens de ALV waarin we het hebben over de huidige stand van zaken in de politiek en onze missie en visie delen. Dit gedeelte is interactief, en ook zeker informatief en gezellig. Iedere aanwezige kan zijn of haar feedback geven over belangrijke onderwerpen. Als partij gebruiken wij vervolgens de input uit het informele gedeelte in onze manier van politiek bedrijven. Het is als lid dus zeker de moeite waard om naar de ALV te komen!

Corona maatregelen

Wij verwachten dat er minder dan dertig leden aanwezig zullen zijn (conform de corona maatregelen) en zullen uiteraard de 1,5 meter handhaven. In een aparte e-mail zullen wij de genodigden vragen om te laten weten of zij wel of niet van plan zijn te komen. Normaal gesproken zijn geïnteresseerden ook van harte welkom, maar vanwege de huidige corona situatie is dat op dit moment niet mogelijk en wenselijk. Ondanks de lastige corona situatie, kijken wij er naar uit om jullie weer face-to-face te zien. Uiteraard zetten wij de koffie en thee klaar.

Graag tot 16 juni!

Het Bestuur