Het was RTV Noord die het kopte: “Bij evenementen in de gemeente Groningen mag geen lachgas meer worden verkocht of gebruikt. Het gaat om evenementen in de openbare ruimte en om evenementen waarbij veel jongeren aanwezig zijn.”

Uiteraard hebben we er binnen 100% Groningen ook over gesproken, niet zozeer om nog maar weer eens een verbod uit de kast te trekken, maar wel om één en ander in goede banen te leiden.

Genotsmiddelen horen bij deze maatschappij, denk maar eens aan het biertje of wijntje die gedronken worden, of het sigaretje dat wordt gerookt. Wat dat laatste betreft: de iets ouderen onder ons weten hoe het roken in de loop der tijd is afgenomen. Niet door verboden, maar doordat het minder geaccepteerd is geworden dat rooklucht door niet-rokers wordt ingeademd.

Bij lachgas speelt dat laatste niet. Immers, wordt een ballonnetje van dat spul geïnhaleerd, dan volgt het hallucinerende, en als prettig gevoel ervaren, effect enkel voor de gebruiker.

Echter: net als bij elke andere drug zijn er ook mensen die geen maat weten te houden, met gezondheidsproblemen tot gevolg. En dat niet alleen. De sfeer in het uitgaansleven of bij grote evenementen verandert als groepen mensen zich “in de wolken” begeven. Straatverkoop en het gebruik in de openbaarheid van de binnenstad geven bovendien een hoop afval. Plastics en metalen zijn funest voor een gezond milieu. Plastics komen bijvoorbeeld in de voedselketen van de stadse vogels terecht, roestend metaal bevuilt de grond en grondwater. Kortom, deze overlast moet worden voorkomen, ook omdat er financiële consequenties zitten aan het moeten opruimen van alle troep.

We stemmen daarom ermee in dat de verkoop van lachgas bij evenementen en bij het uitgaansleven op straat wordt verboden en dat toezicht en handhaving daarop wordt ingesteld. Het gebruik van lachgas binnen de eigen muren of die van etablissementen blijft hiermee ongemoeid.