Nieuws

Kabelbaan in Groningen van de baan?

Leestijd: 4 minuten

De kabelbaan stond afgelopen woensdag op de raadsagenda van beheer en verkeer. Het ging in de politieke arena vooral over de manier waarop de wethouder het onderzoek naar de prullenbak had verwezen. Maar nu hoor ik veel mensen denken: was de kabelbaan niet allang van de baan? Is het een serieus voorstel? Hoe dan? En vooral: waarom?  Komt de kabelbaan er nou wel of niet? Wat vindt de gemeente van een kabelbaan?
 

Kabelbaan

 

Historie

Het oorspronkelijke idee van een kabelbaan vanaf station Europapark via Ikea naar de binnenstad dateert al weer van 10 jaar geleden en werd destijds gelanceerd door de Groninger City Club.
De reacties waren destijds gemengd waarbij de scepsis overheerste. Het idee gleed langzaam de vergetelheid in totdat in 2011 Jan Terlouw het als een konijn uit de goochelhoed wist te toveren. Terlouw was ingehuurd om de gesteggel tussen de stad en de provincie over de financiering van het Groninger Forum in goede banen te leiden. Op zich geen ingewikkelde klus want de stoerdoenerij van de provincie had alles te maken met de Statenverkiezingen die voor de deur stonden en toen die achter de rug waren was er ineens geen probleem meer met het financieren van het Forum. Terlouw merkte zomaar uit het niets op dat het toch fantastisch zou zijn als de kabelbaan boven op het Forum zou aanlanden. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en opnieuw werd er onderzocht of de ‘Flyover’, de nieuwe naam van het idee, haalbaar was.

 

locaties-fly-over1

 

Initiatief uit de stad!

Belangrijk om te weten is het feit dat het niet het gemeentebestuur was die het initiatief voor het onderzoek nam maar de stichting Flyover. Grappig detail: de voorzitter van de stichting Flyover is tevens directeur van het Groninger Forum. Zo is het cirkeltje rond. Nadat eerst gekeken is of het technisch haalbaar zou zijn, wat het geval bleek, werd er daarna gekeken of het financieel haalbaar zou zijn. Ook dat is het geval getuige het haalbaarheidsonderzoek dat eerder dit jaar werd gepresenteerd. Toen kwam de domper, het college van B&W bedankte iedereen voor de moeite en veegde het plan van tafel. Argumentatie: er moeten dagelijks 4000 mensen vervoerd worden, zijn het er minder, dan loopt het enorm in de papieren en daarnaast wil men geen concurrentie met andere vervoersmethoden. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde, met name de VVD was not amused.

 

Foto-VBNO

 

Politieke arena

Dezelfde ruzie als in 2011 tussen de stad en de provincie werd van stal gehaald en er werd vanuit de provincie zelfs gedreigd om de subsidie voor het Forum in te trekken. Stoerdoenerij of een serieuze zaak?

Al met al is er wel één kritiek punt dat hout snijdt: de Flyover is in wezen een burgerinitiatief en de politiek hoort daar zorgvuldig mee om te gaan. Als mensen de moeite nemen een idee uit te werken en daarbij kosten nog moeite sparen getuigt het van een enorme arrogantie als je dat zomaar van tafel veegt. Zo’n initiatief behoort openlijk in de politieke arena besproken te worden en de volksvertegenwoordigers moeten er ook iets van vinden. Daar hoort bij dat de volksvertegenwoordiging goed moet luisteren naar alle signalen uit de samenleving over dit onderwerp. Dat zijn er veel en wij doen er graag nog een schepje bovenop. Feit is dat dankzij het protesteren van de VVD en CY de kwestie Flyover in mei op de politieke agenda is komen te staan.

 

Hoe nu verder?

De wethouder trok gisteren het boetekleed aan en zegde steun toe voor een nieuw onderzoek en iedereen ging tevreden naar huis. Voor 100% Groningen was hier de kous niet mee af. Allemaal leuk zulke onderzoekjes maar als je van tevoren al weet dat de mogelijkheid bestaat dat een Flyover op juridische problemen kan stuiten dan zoek je dat toch eerst uit? Of houden we elkaar liever zinloos aan het werk en dus eigenlijk voor de gek? Gaan we opnieuw een onderzoek doen dat bij voorbaat al kansloos is?

Daarom heb ik namens 100% Groningen aan de wethouder gevraagd eerst uit te laten zoeken of het juridisch wel haalbaar is om een Flyover te realiseren. Denk daarbij aan de privacy van mensen onder de route en de mogelijkheden die zij hebben om via de rechter hun gelijk te halen. Pas als daar meer duidelijkheid over is, heeft het zin om te onderzoeken of het plan economisch wel haalbaar is en of je dit als stad wel wil. Het is natuurlijk niet niks, zo’n kabelbaan boven je stad aanleggen. De wethouder leek niet al te enthousiast dit te laten uitzoeken maar we kregen steun van andere fracties. 100% Groningen wil dat initiatieven uit de samenleving, dit is er één van, serieus genomen worden en daar hoort een juridisch onderzoek in dit geval bij. Als je mensen serieus neemt als bestuur dan laat je ze weten waar ze aan toe zijn. Wat je zeker niet doet is intern besluiten iets niet te willen maar voor de bühne laat je het initiatief nog wat doormodderen. De feiten moeten op tafel zodat we een verstandig en transparant besluit kunnen nemen.

 

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.