Skip to main content

Is het Wietexperiment wel een stap voorwaarts?

20 juni 2019 | ◴Leestijd: 2 minuten

We zitten in het hele land in een vreemde situatie, waarbij we aan de voorkant bekend staan om de vrijheid waarmee we met marihuana omgaan, maar aan de achterkant nog steeds een probleem hebben.

Uit de illegaliteit

Hoewel de verkoop legaal is, is de inkoop afhankelijk van de illegaliteit. Illegaliteit waarbij wietplantages in huis worden aangelegd. Brandveiligheid in woonwijken in het geding, geen controle op gebruikte middelen bij het telen van wiet, illegaal aftappen van stroom op vaak onveilige manieren. Oh, en geen belastingafdracht natuurlijk.

Wat dat betreft mag het duidelijk zijn dat er vanuit de overheid genoeg redenen zijn om ook het telen van wiet bovengronds en in de kijker te brengen.

Bedrijfsleven loopt niet warm

Middels dit experiment wil de overheid onderzoeken of een legaal bestaan van wietteelt haalbaar is. Ook 100% Groningen is erg benieuwd. Tien telers hebben aangegeven een variëteit aan wietsoorten op verzoek te kunnen produceren, en wij hebben er volledig vertrouwen in dat zij in de vraag kunnen voorzien op een verantwoorde manier. Wat dat betreft is de opzet van het wietexperiment fantastisch, en een goede voorzet voor een landelijke legalisering van wietteelt.

Echter, de coffeeshophouders in Groningen geven stevig tegengas. Het gebrek aan vrijblijvendheid om wel of niet mee te doen, het gebrek aan zekerheid dat schade in welke vorm dan ook (verlies van klanten, overvallen bij transport, niet deugende wietsoorten) zal worden gedekt door de eigenlijke belanghebbenden. Zij krijgen risico’s opgelegd zonder direct baat te hebben bij de opzet van het experiment. Juist om die redenen zijn andere gemeenten ook al afgehaakt en mogen wij ons afvragen of we er goed aan doen om dit eenzijdig op te gaan leggen.

100% achter ondernemers

We zijn het volledig eens met de geest van het experiment, maar we trekken onze twijfels bij de strenge regels. Als één van de grootste gemeenten die mee zouden doen aan dit experiment, zijn wij benieuwd tot in hoeverre we toch kunnen onderhandelen. Is het echt noodzakelijk om alle coffeeshops in de gemeente mee te laten doen? En, voor de beeldvorming, welke gegevens zouden er zo erg verstoord moeten raken als er ook coffeeshops op eigen wijze door blijven gaan? Hoe is dit anders dan de te verwachten illegale straathandel? Waarom zou zo’n verstoring van onderzoeksgegevens zo erg moeten zijn?

Als de proef niet leidt tot kwaliteitsvermindering van het aanbod van wietsoorten, zoals wordt beweerd en zoals wij ook willen geloven, dan zou het niet uit moeten maken of iedere shop meedoet. Dan zou er geen angst moeten bestaan dat klanten bij ene, aangesloten shop weggaan, en bij de ander gaan kopen. Dus wat is dan wel de noodzaak voor de stricte regelvoering, en moeten we onze ondernemers daartoe dwingen?