Nieuws

Hoe neutraal is jouw energie?

Door september 15, 2016 Geen reacties

Hoe ‘neutraal’ is jouw energie?

Afgelopen woensdag spraken we in de raadscommissie Beheer en Verkeer over het onderwerp ‘Groningen energieneutraal’. Daar wordt mee bedoeld dat we ernaar streven dat Groningen evenveel energie opwekt als gebruikt. In 2035 moet het zo ver zijn en daarom ligt er een zogenaamde routekaart die ons naar dat fraaie moment moet gidsen en liggen er aanbevelingen hoe we dit gaan bereiken.
Begrijp ons niet verkeerd, ook 100% Groningen ziet de noodzaak in om anders met onze energie om te gaan. De wereld warmt op, is het normaal dat het half september boven de 30 graden is? Warmterecord na warmterecord wordt verbroken. Traditionele energiebronnen vervuilen ernstig, raken op en hebben nare bijwerkingen (gaswinning bijvoorbeeld).
Kortom, het moet anders en er liggen mogelijkheden. Probleem hierbij is dat het een kwestie is die alleen op wereldniveau effectief kan worden aangepakt. Natuurlijk kunnen wij in Groningen ons steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven maar dat is het dan ook wel zo ongeveer.
Daar gaat het mis. Pleidooien voor windparken en zonneweiden kunnen we volgen, ontwikkelingen op het gebied van geothermie volgen we ook, kritisch weliswaar vanwege de kosten en de veiligheid, energiebesparing in woningen en andere gebouwen, elektrisch rijden, een minder belastend voedingspatroon, allemaal zaken die ertoe doen en belangrijk zijn. Maar dan komt de klapper, om het streven in 2035 te halen moeten we ontzettende hoeveelheden biomassa importeren.
Biomassa? Ja, resten van planten en dieren maar ook olie die we verbranden om elektriciteit op te wekken. Hoe duurzaam is dat? We kunnen ons voorstellen dat er landbouwgronden zijn in landen waar de voedselproductie al niet optimaal is die gebruikt gaan worden voor onze energieopwekking omdat het lucratiever is dan voedsel voor de eigen bevolking te verbouwen. Hoe neutraal is jouw energie dan?
Hiermee geconfronteerd moest GroenLinks wethouder Gijsbertsen aarzelend toegeven dat dit wel een zwak punt was in het geheel. Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat het juist daarom zo noodzakelijk is om extra inspanningen te verrichten. Dat is lekker, we besteden veel geld en tijd aan een slecht onderbouwd plan waarmee we alleen maar aantonen dat we een beter plan moeten hebben. Als we nu die tijd en dat geld hadden besteed aan een realistisch plan, niet een plan dat ons geweten sust maar een plan met reële doelen?
Helaas, daarvoor zitten we niet in de politiek. We houden ons zelf en alle anderen liever voor de gek dan dat we toegeven dat we maar een klein radertje in een grote wereld zijn. In de zestiende eeuw bewees Copernicus dat de zon niet om de aarde draait maar andersom. Het is wachten op het besef in een deel van de Groninger politiek dat de wereld niet om Groningen draait. Tot die tijd maken we er maar het beste van.

copernicusone