Nieuws

Hoe blijven we met elkaar in gesprek?

Door 15 november 2016 Geen reacties

Met tienduizend bezoekers, meer dan 120 events, ‘grote namen’ als Prins Constantijn, Farid Tabarki en de vele lokale initiatieven mag Let’s Gro van een succesvolle editie spreken. Het inspiratiefestival draait om de toekomst van Groningen en dit jaar waren onder andere ‘ondernemen in de toekomst’ en ‘sociale innovatie’ belangrijke onderwerpen. Het was goed om het enthousiasme van alle lokale ondernemers, het publiek, de sprekers en andere betrokkenen te zien. Een aantal van ons waren ook aanwezig om verschillende events te bezoeken. Hier vind je de samenvatting van de de festivalorganisatie zelf.

Het interessante is dat het inspiratiefestival in mijn ogen vooral van haar eigen programma kan leren. Zo werd tijdens deze sessie duidelijk dat het ophoudt als je online laat liggen. Daar ligt dan ook meteen een kans voor Let’s Gro om de bezoekers (en niet-bezoekers) via haar website bijvoorbeeld te verbinden. Iets waar we met zijn allen tegenwoordig zo goed in zijn (online zijn), maar dan moet er wel een platform zijn waarop we de discussie aan kunnen gaan en waarmee we verder kunnen kijken dan enkel de presentaties gedurende het festival zelf.

Ook in de presentaties van Google en Farik Tabarki kwamen punten naar voren waarvan Let’s Gro op haar beurt van kan leren en groeien. Farik sprak tijdens zijn presentatie over de vloeibare samenleving en de factoren ervan. “Het is dus logisch dat we nog maar op de eerste trede staan van een heel andere inrichting van onze maatschappelijke en economische processen, van hoe we ons organiseren en laten controleren, en van hoe we waarde delen en waarde toevoegen.“ Naar mijn mening een kans om te leren van het programma door de output van de events online te zetten, waardoor de uitkomsten van Let’s Gro ook meer ‘vloeibaar’ worden. Google vertelde over hun missie om informatie inzichtelijk en nuttig te maken en ook dat sluit hier goed op aan.

Het was een editie met veel inspiratie en enthousiaste gezichten, maar ik blijf persoonlijk vooral achter met de vraag hoe de verschillende bezoekers ook na de events verbonden blijven om daadwerkelijk waarde toe te voegen aan (de toekomst van) onze stad. En daar ligt gelukkig meteen een oplossing die eigenlijk al te zien was op Let’s Gro, namelijk de Open Raad. Op zaterdag ontvingen we als gemeenteraad burgers die goede ideeën hadden over uiteenlopende onderwerpen.

Deze ideeën, van een ‘avondschool voor jongvolwassenen met een zorgvraag’ tot ‘een digitale kaart met alle speel- en sportplekken in de stad’, werden allen geadopteerd door de raad. Alle initiatiefnemers zullen verder in gesprek gaan met de politieke partijen om te kijken hoe ideeën werkelijkheid kunnen worden. Er werd tijdens de borrel na afloop ook al voorzichtig gesproken over het plan om het idee achter de ‘Open Raad’ verder uit te werken door de wijken in te gaan en met elkaar in gesprek te blijven. Een interessant idee, het kan een mooie stap zijn om met elkaar verbonden te blijven.