Naar aanleiding van de berichtgeving rondom de groei van het aantal meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in de gemeente Groningen stelt de raadsfractie van 100% Groningen schriftelijke vragen aan het college. Zij wil weten waarom Groningen het grootste aantal incidenten van alle grote gemeenten heeft, en zo ver boven het landelijke gemiddelde uitsteekt.

Groningen telt 8,6 meldingen van seksueel overschrijdend gedrag per 10.000 inwoners. Beduidend hoger dan het landelijke cijfer van 4,8 meldingen. En dat zijn alleen nog de meldingen waar iets mee wordt gedaan.

Hoewel het denkbaar zou zijn dat een stijging valt te verklaren aan de ontwikkelingen in de #MeToo-beweging, blijkt dat dit niet heeft geleid tot een stijging in het aantal meldingen. Erger nog, uit een eerder onderzoek van de UKrant blijkt dat 61.1% van de respondenten aangeeft wel eens te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van die respondenten is slechts 6.3% tot melding overgegaan. Dit zou inhouden dat het daadwerkelijke aantal incidenten veel groter is dan wat hier geschetst wordt.

De fractie van 100% Groningen vindt deze trend uiterst onacceptabel. Seksueel overschrijdend gedrag komt nog veel te vaak voor. Mensen worden in het uitgaansleven, op het werk en op straat lastiggevallen, geïntimideerd en aangerand. Dit mag niet normaal zijn!

 

Daarom heeft 100% Groningen de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat vindt het college van het feit dat Groningen de kroon spant in het aantal zedenmisdrijven van Nederland? Deelt het college de mening van 100% Groningen dat dit zorgwekkende cijfers zijn?
  2. Kan het college verklaren waarom het seksueel overschrijdend gedrag in Groningen verhoudingsgewijs zo vaak voorkomt?
  3. Welke maatregelen zijn er al getroffen om seksueel overschrijdend gedrag aan te pakken?
  4. Welke maatregelen gaat het college nemen om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan?

Het staat buiten kijf dat seksueel overschrijdend gedrag onwenselijk is. We zetten ons daarom 100% in om het probleem terug te dringen naar 0% incidenten!