Nieuws

Gemeenteraad Groningen wil zich niet uitspreken over gedwongen fusie met Haren

Door 22 juni 2016 Geen reacties
Leestijd: 2 minuten

Nu de gemeenteraad van Haren heeft uitgesproken meer vertrouwen te hebben in hun eigen zelfstandigheid dan vertrouwen in een samengaan met Groningen en Ten Boer ligt de bal bij de provincie. Als die dat wil kan Haren gedwongen worden tot een herindeling. De fractie van 100% Groningen vindt een dwangfusie onwenselijk.

Nog meer wantrouwen dus.De gemeenteraad van Groningen heeft zich afgelopen woensdag 22 juni uitgesproken over de voorgenomen herindeling. In het voorstel, dat op tafel lag, werd niet expliciet uitgesloten dat een dwangfusie kon plaatsvinden. Om die reden diende 100% Groningen een motie (zie onderaan) in waarin de raad kon uitspreken het onwenselijk te vinden dat Haren gedwongen zou worden tot een fusie. Tot onze verbazing was er naast onze fractie geen enkele andere fractie die deze motie wilde steunen. De voornaamste reden daarvoor was het feit dat Haren niet expliciet heeft gezegd geen vertrouwen in Groningen als partner te hebben. Dat is in onze ogen nogal vergezocht, Haren gaat liever de onzekere route van zelfstandigheid op dan kiezen voor een fusie met Groningen. De conclusie dat Haren dus te weinig vertrouwen in Groningen heeft lijkt dan een logische. Daarnaast spreken verschillende Harenaren hun angst uit dat ze door Groningen overheerst dreigen te worden.

Voor ons blijft het gissen wat de werkelijke reden van het stilzwijgen van de Groninger raad op dit terrein is. Wellicht is de wens tot samenvoeging met Haren de vader geweest van de gedachte; de gedachte om maar geen uitspraak te doen over de onwenselijkheid van een dwangfusie.

Hieronder de motie die 100% Groningen heeft ingediend:
Motie herindeling Haren