Nieuws

Een gedwongen huwelijk?

Door 3 februari 2017 Geen reacties
Leestijd: 3 minuten

De provincie Groningen wil dat de gemeente Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer, Ten Boer wil wel, Groningen wil wel maar Haren wil niet. Het gemeentebestuur en een meerderheid in de gemeenteraad van Haren zijn fel tegen een herindeling met Groningen. Ze vrezen dat ze ondersneeuwen in zo’n grote gemeente. Terechte angst? De tijd zal het leren want de provincie heeft nu besloten dat het toch door moet gaan en de kwestie komt daarmee te liggen op het bordje van de minister en de tweede kamer. Haren heeft al aangekondigd er alles aan te zullen doen, tot en met de hoge raad, om te voorkomen dat deze herindeling doorgaat. Haren wil immers niet.

Ten boer mag niet in de problemen komen.
Er is wel een probleem; de nieuwe gewenste gemeente moet op 1 januari 2019 uit de startblokken en er zit veel voorbereiding aan vast. Daarom wordt er tussen de deelnemende gemeenten een akkoord gesloten waarin allerlei praktische en financiële zaken worden vastgelegd. Haren was ook uitgenodigd voor dit overleg maar Haren wilde niet meedoen. Dan zou het immers lijken alsof ze wel zouden instemmen met de afgedwongen herindeling. De provincie wees een vertegenwoordiger aan die de belangen van Haren moest veiligstellen en zo kwam er een akkoord tussen drie gemeentes waarvan er slechts twee vertegenwoordigt zijn want Haren wil niet.

Gedwongen huwelijk
Dit akkoord moet worden goedgekeurd door alle betrokken gemeenteraden wat niet gaat gebeuren want Haren wil immers niet. Afgelopen woensdag stond dit akkoord op de agenda van de raadscommissie in Groningen die er wat van mocht vinden. Wat zeg je dan over een akkoord dat op zich best goed in elkaar zit maar waarvan één van de betrokken partijen niet wil meedoen? Beter dan de inspreker, de heer Buisman, het verwoordde kunnen wij het niet: hij vroeg aandacht voor gedwongen huwelijken, we hebben allemaal medelijden met de persoon die gedwongen wordt te trouwen met iemand die niet haar of zijn keuze is. Maar wat vinden we van de andere persoon, die niet gedwongen wordt, maar wel bereid is zo’n huwelijk aan te gaan. Beschamend vond de heer Buisman dat en moreel gezien heeft hij natuurlijk groot gelijk. Nu zullen er onmiddellijk collega politici opstaan en roepen dat dit geen passende vergelijking is want deze fusie is toch echt in het belang van Haren zelf.

Is dat wel zo? De politiek in Haren is tot op het bot verdeeld, een meerderheid is tegen de herindeling maar veel scheelt het niet. De verhoudingen tussen het gemeentebestuur van Haren en de provinciale bestuurders is tot onder het vriespunt gedaald. Het enige wat zo nu en dan opwarmt is de niet zo vriendelijke discussie over en weer. Verwijten als manipulatie, vals spel en misleiding dragen niet bij aan het toch al niet erg goede beeld dat mensen van politici hebben. Het ergste is de verdeeldheid in het dorp Haren en de omliggende dorpen zelf. Deze kwestie drukt als een loden last op de sociale samenhang in de gemeente Haren. Tot zover het belang van Haren………

Haren zelf beslissen?
Dus Groningen? Wat doe je? Blijf je je handen in onschuld wassen en verschuil je jezelf achter procedures en hoop je dat daarmee de herindeling vanzelf komt en dat jij dus schone handen blijft houden? Of schiet je je gedwongen huwelijkskandidaat te hulp en zeg je, doe nu maar even niet, die herindeling, doe dat pas als je er aan toe bent, je bent altijd welkom. Het moet je eigen vrije keuze zijn. Wat die keuze betreft: de verdeeldheid in Haren is er bij gebaat dat er een bindend referendum komt over de kwestie. Nu beroept beide kampen zich er op dat ze namens het volk spreken. Als je een duidelijke uitslag hebt zal iedereen zich daar bij moeten neerleggen en is er van dwang geen sprake meer. Het is natuurlijk maar een suggestie want Haren moet dat wel zelf willen. De datum van 1 januari 2019 zal wel niet gehaald worden maar ook als de dwang doorgaat is dat nog zeer de vraag.

Hoe erg is het als Haren er pas over vier of acht jaar bijkomt? Of nooit als ze echt niet willen? Is dat erger dan de beschamende vertoning die zich nu voor onze ogen afspeelt? 100% Groningen vindt van niet en zal er in de raad voor gaan pleiten dat Groningen nu zelf de stekker uit de herindeling met Haren gaat trekken en zich volledig moet concentreren op het samengaan met Ten Boer op de afgesproken datum. Ten Boer wil wel en Haren wil niet immers. Dan nog maar even geen vijfde grote stad van Nederland.

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.