Nieuws

Een beter vangnet voor “wanbetalers” realiseren.

Door 19 oktober 2016 Geen reacties
Leestijd: 2 minuten

Op dit moment zijn er ongeveer 500 mensen in Groningen met een betalingsachterstand op hun zorgpremie. Met name voor minima is dit vervelend, want wat begint als een kleine betalingsachterstand is al snel een perspectiefloze situatie. De boetes en incassokosten stapelen zich namelijk cumulatief op. Gevolg is dat ze in de schuldsanering terecht komen. Dit is een volkomen onwenselijke situatie. We vroegen ons dan ook af, hoe komt het dat deze manier van omgaan met de problematiek de normale gang van zaken is, en kunnen we hier iets aan doen? 

Op dit moment is het zo dat bij een betalingsachterstand de incasso bij het zorginstituut CVZ wordt neergelegd. Dit zorginstituut zadelt de mensen met het stempeltje ‘’wanbetaler’’ op met cumulatieve boetes en incasso kosten. Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen dit niet betalen en zakken op deze manier alleen maar verder weg in de schulden.

Gelukkig kan het ook anders, een recente wetswijziging maakt het mogelijk om een regeling te treffen met de zorgverzekeraar zelf. Hierdoor blijven mensen weg van het stempeltje ‘’wanbetaler’’ en de cumulatieve boetes. Landelijk wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van deze optie, er zijn al 30.000 mensen op deze manier geholpen. Alleen is dit in Groningen nog geen beleid, en dat zou het wel moeten zijn. 

Niet alleen wij staan erg positief tegenover deze optie, Menzis zelf ook. Ze hebben een erg succesvolle pilot gehad in Enschede waarbij iemand met een betalingsachterstand voor maximaal 3 jaar maandelijks een vaststaand extra bedrag betaalt, de mogelijke restschuld wordt na 3 jaar vervolgens kwijtgescholden. Er is dan sprake van duidelijkheid en niet langer sprake van een uitzichtloze situatie. Menzis staat open voor een soortgelijke regeling met de gemeente Groningen. Dit zou al in begin 2017 beleid kunnen worden, mits de gemeente zich hier hard voor maakt. Volgens Menzis is er namelijk wel een echt gemeentelijk commitment voor nodig om dit goed uit te voeren.

Om dit voor elkaar te krijgen heb ik tijdens de commissie werk&inkomen voorgesteld om als gemeente de gesprekken over dit vangnetplan met Menzis te starten. Het antwoord van wethouder Gijsbertsen was gematigd positief, ze gaan de gesprekken met Menzis opstarten. Na enig aandringen zelfs met de toevoeging binnenkort. 

Wij zullen de gesprekken tussen Menzis en de gemeente goed in de gaten houden, het is ons doel begin 2017 te kunnen zeggen dat het ons is gelukt om een beter vangnet te realiseren.

100%Groningen in de pers:
Dagblad van het Noorden: “De raadsfractie van 100% Groningen dringt aan op een speciale betalingsregeling voor inwoners die een schuld bij hun zorgverzekeraar hebben. De fractie praat met zorgverzekeraar Menzis en het college over de introductie van een proef die nu in Enschede loopt.”
RTV Noord: “Mensen in de stad Groningen die hun zorgverzekering niet kunnen betalen, moeten door de gemeente worden geholpen met een betalingsregeling. Dat vindt Fractie 100% Groningen.”