Nieuws

De toekomst van Martiniplaza

Leestijd: 3 minuten
Er moet geld bij!

Niets doen is geen optie, wij moeten als gemeente financieel gaan bijspringen om Martiniplaza overeind te houden. Die conclusie kan wel getrokken worden uit het onderzoek over Martiniplaza. Het commerciële bedrijf krijgt 1,9 miljoen per jaar om een financieel positief resultaat te bereiken. Dit blijkt echter niet voldoende. Martiniplaza moet structureel twee ton per jaar erbij krijgen van de gemeente om een gezonde BV te worden. Moeten wij als partij daarmee instemmen… Dat is nu de vraag.

Hoe maak je zo’n afweging?
Zulke politieke afwegingen zijn lastig, want als we het hebben over Martiniplaza en de toekomst zijn er twee vragen van groot belang:
Ten eerste, wat levert het ons als gemeente op dat we een voorziening als Martiniplaza binnen onze grenzen hebben?
Ten tweede, wat is dat ons waard? Wat mag het kosten?

martiniplaza

martiniplaza biedt sport, amusement en informatie.
De activiteiten van Martiniplaza zijn grofweg in drie categorieën te verdelen, even los van de horeca die in iedere categorie een rol speelt: sport, amusement en informatie. De eerste twee spreken voor zichzelf en de derde bundelt een breder veld aan activiteiten als beurzen, congressen en symposia.

En dat betekent dus?
Een goed functionerend Martiniplaza een belangrijke bijdrage levert aan ons stedelijk imago en daarmee direct en indirect een bijdrage aan onze economie.

Wat mag dat kosten?
Om die vraag te beantwoorden moeten we vertrouwen hebben in de toekomstbestendigheid van Martiniplaza. In 2014 werd er voor het eerst over Martiniplaza gesproken en de toekomst daarvan in de Raad. Martiniplaza kwam toen in het nieuws vanwege enorm achterstallig onderhoud en de financiële tekorten op de exploitatie van 8 a 9 ton per jaar. Voor ons als raad was het toen slikken of stikken. Martiniplaza moest en zou 6,6 miljoen euro krijgen, anders ging het complex failliet.  Martiniplaza werd toen door ons ‘gered’ maar wel onder de voorwaarde dat er een groot onderzoek naar de toekomst zou komen.

Toekomstscenario
Hebben we dan nu vertrouwen in de toekomst na het onderzoek naar Martiniplaza? Nee, dat hebben we niet. Neem bijvoorbeeld de traditionele markt van beurzen, toch de belangrijkste inkomensbron van Martiniplaza. Er is al jarenlang een daling in aantallen bezoekers. Waarom? De beurzen in Martiniplaza zijn de afgelopen jaren weinig innoverend te noemen, standhouders verdienen soms nog maar net hun investeringsbedrag terug en de bezoekers zijn vooral: kijkers, geen kopers. Niemand die daar geld aan verdiend, zo is het nu eenmaal.

Beleven, beleven en beleven
Wat Martiniplaza zou moeten doen is aansluiting gaan vinden bij trends door te gaan onderzoeken wat de beursbezoekers van de toekomst bezig houdt. Beurzen en evenementen zijn volop in ontwikkeling.  Beleving is daarbij het toverwoord. De nieuwe generatie wil niet alleen maar ‘kijken of ‘kopen maar wil vooral ‘beleven’.

De mogelijkheden van ‘beleven’ zijn grenzeloos, maar dan zou  Martiniplaza met een andere bril naar de toekomst moeten gaan kijken. Groningen barst van de innovatie, is de jongste stad van Nederland en de lijnen zijn hier kort. Doe daar dan ook je voordeel mee! Organisatoren elders in het land kijken al nadrukkelijk naar de mogelijkheden van de virtuele ontmoetingen en toepassingen. Martiniplaza moet wat ons betreft mee op deze koers en een betere aansluiting gaan vinden op de technologische en maatschappelijke trends.

Sporttempel?
Ook als sporttempel zou Martiniplaza zich nadrukkelijker kunnen presenteren door bijvoorbeeld de thuisbasis van Lycurgus te willen worden.

Kortom;
De houding van het rapport die we nu bemerken is er vooral één van de problemen van vandaag oplossen terwijl we naar de mogelijkheden van de toekomst moeten gaan kijken!

Anders loop je het risico dat je aan een dood paard gaat trekken en dat zou eeuwig zonde zijn….

Hierbij de link naar het onderzoek over Martiniplaza.
http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1527390/type=pdf/Eindonderzoek_toekomst_MartiniPlaza_-_bijlage.pdf

 

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.