Nieuws

De Social Club

Door 7 juni 2016 Geen reacties
Leestijd: 2 minuten

De Social Club is neergestreken in de Oostersingel, overgewaaid uit Leeuwarden waar het een succes is geworden. Ook in Groningen lijkt het de Social Club voor de wind te gaan. De Social Club verstrekt medicinale hennepolie die onder andere gebruikt wordt door patiënten met chronische pijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door ziektes als kanker, MS (multiple sclerose), de ziekte van Crohn en epilepsie . In het pand zelf wordt geen olie verstrekt, maar men kan er wel informatie krijgen en lid worden. Omdat er geen verstrekking van middelen plaatsvindt in het pand zelf, worden er geen wettelijke regels overtreden. Leden kunnen olie thuisgestuurd krijgen.

epa02053888 (FILE) A file picture dated 22 July 2009 of a marihuana plant at an university in Oakland, CA, United State. The Mayor of Amsterdam, the Netherlands argued for a worldwide liberalisation of cultivating and selling marihuana and other soft drugs. It was the only way to fight crime rate associated with illegal drug trafficking, he stressed on 25 February 2010 in the weblog of Dutch TV programme 'Pauw & Witteman'.  EPA/PETER DASILVA FILE

Wij hebben vragen gesteld over de Social Club omdat we van mening zijn dat er duidelijkheid moet komen over de status van zo’n voorziening. Hoe staat het college tegenover dit initiatief? Is er overleg geweest van te voren? Gaat het college zich, net als de burgemeester van Leeuwarden doet, inspannen om duidelijkheid te verkrijgen over de status van een dergelijke voorziening? In de beantwoording houdt het college zich enorm op de vlakte. Er gebeurt niks illegaals in het pand dus geen reden om je er mee te bemoeien. De discussie of hennepolie in deze vorm legaal moet worden hoort in Den Haag thuis. Groningen spreekt zich er dus niet over uit. Ook merkt het college op dat hennepolie legaal verkrijgbaar is op doktersrecept waarmee gesuggereerd wordt dat de Social Club eigenlijk overbodig is. Hier wringt echter de schoen hevig. Er is onder patiënten grote ontevredenheid over de kwaliteit van de onder dokterstoezicht verstrekte hennepolie; patiënten geven aan dat die onvoldoende werkzame stoffen bevat.  De Social Club zelf geeft aan dat de explosieve populariteit te verklaren is aan de succesvolle pijnverlichting die zij patiënten bieden. Ook geven zij aan dat er, op basis van die informatie, vragen gesteld kunnen worden over het huidige beleid omtrent medicinale hennepolie.

Raads- en commissieleden zijn geen experts op dit gebied en moeten zich ook niet als dusdanig opstellen. Als er echter signalen zijn dat er iets niet goed loopt is het wel de plicht van diezelfde raads- en commissieleden om vragen te stellen en duidelijkheid te creëren. Het college van Groningen spreekt zich minder uit over het onderwerp. De burgemeester van Leeuwarden neemt wel duidelijk stelling en legt het probleem nadrukkelijker op het Haagse bordje. De houding van Groningen lijkt nu wel erg veel op de houding die sommigen innemen inzake het coffeeshopbeleid; er mogen softdrugs verkocht worden maar de teelt en bevoorrading is verboden. Iedereen weet dat het gebeurt maar we kijken de andere kant op. De grap is dat het college in Groningen die tegenstrijdige houding wel veroordeelt, terecht volgens ons, maar in dit geval zich wel erg makkelijk achter ‘Den Haag’ verschuilt.

Wil je de vragen en antwoorden bekijken? Klik hier!