Nieuws

De gemeente neemt teveel risico

Door 10 oktober 2016 Geen reacties
Leestijd: 2 minuten
Loopt alles wel op rolletjes?

Een van verantwoordelijkheden van een gemeenteraadslid is het vooraf en achteraf controleren van het beleid van de burgemeester en wethouders. Daarvoor is een actieve politieke rol nodig, een vinger aan de pols dus! Want lang niet altijd loopt alles op rolletjes bij onze uitvoerders.

Geothermie

Afgelopen Juni ging de gemeenteraad van Groningen bijna unaniem akkoord met de financiering van het project Geothermie genaamd ‘Warmtestad Noordwest’. Deze samenwerking tussen de gemeente en het waterbedrijf moet er voor zorgen dat woningen en bedrijven in het Noordwesten van de stad voorzien worden van aardwarmte. De gemeente investeert 7 miljoen Euro hierin. Alleen wij stemde tegen omdat de door de gemeente zelf gestelde ondergrens van verkochte warmte-eenheden niet was behaald.

Gemeente neemt teveel risico

In het algemeen vinden we het een prima zaak als de gemeente zich bezig houdt met zogenaamd maatschappelijk ondernemen. Hierdoor krijgen nieuwe en in dit geval duurzame ontwikkelingen een kans die er wellicht anders niet zou zijn. Er zitten echter wel financiële risico’s aan en het verleden heeft ons geleerd dat de gemeente niet altijd realistisch met die risico’s omgaat, er wordt nogal eens door een roze bril gekeken als de gemeente zich ‘ondernemend’ opstelt. We denken hierbij aan het ter ziele gegane Infoversum waarbij de gemeente een miljoenenverlies leed, Meerstad dat jarenlang als een molensteen om de nek van de gemeente heeft gehangen en ook het miljoenen verslindende Forum, dat als symbool van het wensdenken achter  de Grote Markt zal oprijzen. Voorzichtigheid is dus geboden en daarom verbaasde het ons enorm dat een paar sussende woorden van de wethouder genoeg waren voor de gemeenteraad, minus 100% Groningen, om akkoord te gaan met een investering in een project dat bij voorbaat de gestelde ondergrens niet had behaald. Dat is de reden dat we nu, vier maanden later, willen weten hoe het er financieel mee staat, is de ondergrens nu wel behaald en zo niet, welke risico’s lopen we dan als gemeente?

In de link zijn de schriftelijke vragen die ik heb gesteld aan het college te vinden.

https://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi

 

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.