Nieuws

Aardbevingen door boren naar gas? Dan boren we toch gewoon naar iets anders!

Leestijd: 3 minuten

 

Woensdagavond 8 juni jl. nam de raad van Groningen een historisch besluit, het aardwarmteproject (Geothermie) van de gemeente en het waterbedrijf kreeg groen licht. De gemeente Groningen wil op die manier 10.000 huishoudens in vooral Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen voorzien van duurzame en betaalbare aardwarmte, afkomstig van heet water uit de diepe ondergrond. Iedereen was voor. Iedereen? Nee toch niet, alleen de fractie 100% Groningen stemde tegen.

 

Het plan is om in het Noordwesten van de stad te gaan boren naar warm grondwater om daarmee duizenden woningen en andere gebouwen te gaan verwarmen. Ook wel Geothermie genoemd. Deze methode wordt als alternatief voor de gaswinning gezien en past in het streven van de gemeente om in 2035 energieneutraal te willen zijn.

 

5033.GCV.posters_inloopavond_definitief.indd

 

Zijn er dan geen risico’s? Jawel die zijn er wel degelijk en worden ook niet ontkend. Wie in de grond gaat wroeten loopt altijd het risico op aardbevingen. Kleine kans misschien, maar toch. Omdat wij al in een risicogebied wonen vanwege de gaswinning is het moeilijk te voorspellen hoe die samenloop van risico’s gaat uitpakken. Dat er rapporten geschreven worden waarin de risico’s worden gebagatelliseerd zegt ons niet zoveel, onderzoekers hebben ook tientallen jaren volgehouden dat de gaswinning niet de oorzaak was van de bevingen. Je moet je altijd afvragen hoe onafhankelijk een onderzoek is. Enige achterdocht is historisch gezien meer dan terecht. 

 

Daarnaast zijn er aanzienlijke financiële risico’s: of de aardwarmtebron bruikbaar is blijkt pas na een boring die tien miljoen kost en daarnaast is het onzeker of er wel voldoende afnemers komen. Als het je niet eens lukt om je eigen gestelde ondergrens van afnemers te realiseren voor het raadsbesluit is dat zeker geen goed teken. En dat is dus het geval, de ondergrens is niet gehaald. Kritische geluiden van Marjet Woldhuis namens 100% Groningen werden echter weggehoond door andere partijen: waren wij tegen duurzame energie soms? Wij willen toch ook af van de gaswinning? Wie geen risico’s wil lopen komt nooit verder! Ehmmm… Natuurlijk hebben wij duurzaamheid hoog in ons vaandel staan, maar één van onze speerpunten is dat het beleid van de gemeente economisch verantwoord moet blijven. Om dan maar hals over de kop besluiten te gaan nemen om een energieneutrale stad te zijn past daar gewoon niet bij.

warmtestad

Het CDA sputterde nog wat over de financiën maar ging overstag en op 100% Groningen na sloegen alle partijen zich op de duurzame borst en rekenden zich rijk. Natuurlijk hopen wij niet dat we gelijk krijgen doordat de boel financieel instort of erger nog, door dat de boel letterlijk instort. Integendeel, we hopen dat het gaat werken en oplevert wat men er van verwacht had. Wat ons echter mateloos stoort is het gemak waarmee de niet te ontkennen risico’s aan de kant geschoven werden en twijfels  over veiligheid en financiën bijna achteloos als acceptabel worden beschouwd. Helaas zien we dat vaker in de gemeente Groningen, denk aan de tramplannen die uiteindelijk tientallen miljoenen gekost hebben en niets opleverden of denk aan het Forum dat 150 miljoen kost (inclusief het NAM geld voor het aardbevingsbestendig bouwen) en al veel ellende heeft opgeleverd en nog veel meer ellende gaat opleveren, al hopen we natuurlijk van niet.

 

Dan had de NAM het toch beter voor elkaar, toen ze ruim 55 jaar geleden besloten het Groninger gas te gaan winnen. Dat was pas een goudmijn en risico’s? Ach die waren er niet of anders wel te overzien.

 

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.