Nieuws

100% succesvol hondenbeleid

Door 13 april 2018 Geen reacties
Leestijd: 2 minuten

De hondenbezitter in Groningen betaalt de hoogste hondenbelasting van heel Nederland, maar krijgt daar bijna niets voor terug. 100% Groningen en de Partij voor de Dieren gaan voor een succesvol hondenbeleid in de Stad.

Hoogste belasting van Nederland
Het is gebleken dat de hondenbezitter in Groningen de meeste hondenbelasting betaalt van heel Nederland. Een recordbedrag waar de gemeente niet trots op zou mogen zijn. Volgens de fracties van 100% Groningen en de PvdD is dit is een goed moment om weer eens stil te staan bij het hondenbeleid in de stad. Met het bedrag van €121 voor één hond en €300 euro voor twee honden zou men verwachten dat hondenbezitters daar veel voor terug krijgen. Dat is echter niet zo: van de acht ton die per jaar gemiddeld binnenkomt aan hondenbelasting, gaat slechts een klein deel naar voorzieningen die daadwerkelijk in relatie staan tot honden. Dat zou anders moeten volgens 100% Groningen en de PvdD.

Betere spelregels
Veel mensen beleven dagelijks veel plezier aan hun trouwe viervoeter. Andere mensen voelen zich niet veilig bij loslopende honden en ergeren zich aan hondenpoep. Met heldere spelregels en goede voorzieningen willen 100% en PvdD aan beide partijen tegemoet komen.

Voorkomen van problemen
Hondenbezitters voelen zich nu zelf de gebeten hond omdat ze zo zwaar aangeslagen worden door de gemeentelijke belastingen. De meesten zien echter ook in dat goed hondenbeleid geld kost. Als je speelveldjes en losloopgebieden wilt aanleggen en onderhouden, als je voldoende afvalbakken wilt plaatsen, als je wilt voorkomen dat er meer agressieve honden bijkomen, maar ook als je een dierenasiel in stand wil houden: dat kost allemaal geld. Geld wat er door de hondenbelasting wel is, maar nu naar algemene zaken gaat.

Oplossingen
Daarom willen graag ons beleid veranderen door de opbrengsten van de hondenbelasting meer naar de wensen en ideeën van hondenbezitters te laten gaan. Denk hierbij aan meer loslooproutes, een puppycursus voor minima, omheinde velden, en speciale prullenbakken voor hondenpoep. De fracties pleiten voor een positief beleid. Ze noemen de gemeente Leeuwarden als voorbeeld, waar de hondenbelasting ongeveer half zo hoog is als in Groningen. In Leeuwarden wordt van dit bedrag veel meer ingezet op goed hondenbeleid.

Afschaffing geen meerderheid
Beide fracties hebben eerder gepleit voor afschaffing van de belasting, maar daar was tot nu toe nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Het hoogst politiek haalbare lijkt nu om de wensen en ideeën van hondenbezitters in het openbaar naar voren te brengen. Daarom hebben 100% Groningen en de PvdD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De fracties hopen met deze vragen dat het college zich houdt aan de eerdere toezeggingen die zijn gedaan aan Hondvriendelijk Groningen.

Benieuwd naar de schriftelijke vragen? Je vindt ze hier. 
schriftelijke vragen

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.