Skip to main content

100% Groningen wil plannen voor windmolenpark in de ijskast zetten

28 april 2021 | ◴Leestijd: 2 minuten

Het college wil vandaag dat de raad besluit over het verder ontwikkelen van het windmolenpark bij Roodehaan. Als het aan de fracties van 100% Groningen, de PvdD en de Stadspartij ligt, gaat dit voorlopig niet door. De raadsfracties willen dat er eerst verder wordt gekeken naar de 7 andere mogelijke zoekgebieden.

Wind tegen

Omwonenden van het voorgenomen windmolenpark hebben in een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen overweldigend negatief gereageerd op de plannen van de gemeente. Naast de angst voor horizonvervuiling en de impact op de huiswaarde, vreest de stichting Het Groninger Landschap ook ernstige gevolgen voor de vogels en vleermuizen in de naastgelegen Natura 2000-gebieden. Zelfs pogingen tot het mee laten delen in de winsten en het zoeken naar alternatieve vormen van de windmolens heeft niet geleid tot een draagvlak in de gemeenschap.

Procedurefout

De lokatie Roodehaan komt voort uit een verkenning naar mogelijke windmolenparken in de gemeente Groningen. 100% Groningen stelt dat de voorwaarden voor deze zoekgebieden ook nog ter discussie komen te staan in de Regionale Energiestrategie die voor de gehele provincie zal gelden, en vindt een besluit in dit jaar daarom nog te vroeg. Ook vinden wij dat de uitkomsten van het onderzoek naar Roodehaan zodanig negatief zijn, dat het onverantwoord is om dit verder te ontwikkelen zonder eerst de andere locaties te overwegen.

Amendement

In het raadsbesluit wordt de raad gevraagd om verder te gaan met het ontwikkelen van het windmolenpark bij Roodehaan. 100% Groningen dient samen met de Partij voor de Dieren een amendement in waarbij de raad slechts alleen kennis zal nemen van de resultaten van het onderzoek. Daarmee zal het college worden gevraagd om verder te gaan met het onderzoeken van de 7 nieuwe locaties, en krijgt zij de tijd om rekening te kunnen houden met de nieuwe richtlijnen en regels die uit de Regionale Energiestrategie voort zullen vloeien.