35 miljoen bezuinigen? Hoe dan?

Gisteren, woensdag 13 november, was het dan eindelijk zover dat de Gemeentelijke Begroting in de gemeenteraad werd besproken. Daar werd met spanning naar uit gekeken, want iedereen wist het al: de gemeente moet 35 miljoen per jaar, structureel dus, bezuinigen. En dat betekent dat iedereen het gaat voelen. Niet alleen omdat toeslagen verminderen, maar vooral omdat de lasten omhoog gaan. In de pers is daarover al voorgesorteerd, toen zij er melding van maakte dat de OZB (Onroerend Zaak Belasting) met maar liefst 10 procent is gestegen en er voor het nieuwe jaar nog eens 8 procent bij komt.

Haren en Ten Boer nu ook de gebeten hond

Eveneens eerder gemeld is dat de hondenbelasting, die in de stad al bestond en de hoogste van Nederland is, ook voor de nieuw ingezetenen van de gemeente gaat gelden. In Haren, Ten Boer en omliggende dorpen deed dat de wenkbrauwen fronsen. Van verbazing en woede!

Opeens bleek er een pot met extra geld te zijn

Tijdens de vergadering presenteerde het college van GroenLinks, D66, ChristenUnie en PvdA de begroting alsof het een hamerstuk betrof. Sterker nog: er bleek plotseling (dit werd een paar uur voorafgaand aan de vergadering pas bekend) toch nog een vrij te besteden bedrag van 800.000 euro te bestaan. De uitgave daarvan mag dan goed besteed zijn, er was geen enkel overleg geweest over hoe dat, toch behoorlijke bedrag, uitgegeven zou kunnen worden. Het bleek een zaak van: het college en coalitie wikt en beschikt. De oppositie had niets te vertellen. In feite geldt dat voor de gehele begroting. De eigen ambities zijn torenhoog, gelijk een feestbegroting. Maar als je structureel 35 miljoen moet bezuinigen, dan zou je toch zeggen dat een college die begroting eens tegen het licht gaat houden en zich afvraagt wat de kerntaken zijn.

Een euro verschuiven was op voorhand al zinloos

Om tegenwicht te bieden boden de SP, VVD, CDA, Stadspartij en PVV een tegenbegroting in. Overigens zonder 100% Groningen daarin te betrekken. De reden dat we daar op eigen initiatief niet op in hebben gehaakt is dat dit in feite zinloos is. Een aspect daaruit is namelijk dat men, om de kosten te drukken, het college erop aandrong het met een wethouder minder te gaan doen. 100% Groningen vindt dat zoiets niet lopende de rit kan (dan had men daar maar eerder mee moeten komen!), maar ziet dit na de volgende verkiezingen wel graag gebeuren. Het was vooraf duidelijk dat de tegenbegroting zou worden weggestemd, wat prompt gebeurde. Wat dat betreft sloot het college, zoals te verwachten was, de rijen.

Kwijtschelding voor hondenbelasting

Hebben we dan helemaal niets bereikt? Jazeker hebben we dat! De Noordelijke pers suggereerde in haar woordkeus dat we als partij zouden hebben ingestemd met de hondenbelasting voor de hele gemeente, maar niets is minder waar! We hebben absoluut tegen de belastingtarieven gestemd en hebben er voor gezorgd dat hondenbelasting opnieuw op de gemeenteraadagenda komt in het voorjaar. Daarnaast hebben we kunnen voorkomen dat er honden dreigden naar het asiel te gaan. Ik heb het over een verruiming van de regeling voor minima om de hondenbelasting kwijtgescholden te krijgen. Stap voor stap werken naar afschaffing, daar gaan we voor!

Marjet Woldhuis

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.