Woonschepenbewoners langs het Noord-Willemskanaal kregen vorige week een behoorlijke schok te verduren. Door de afsluiting van het fietspad kwamen de bewoners erachter dat de bomenrand dat momenteel hun horizon bepaalt, zou worden gekapt voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.

De bewoners zijn niet tegen de komst van deze weg, maar vinden het onbegrijpelijk dat de beschermende bomenrand gekapt gaat worden terwijl de bouw langs de A28 nog zeker tot augustus 2019 stilligt. Het mag niet gebeuren dat ze tot die tijd tegen een kale vlakte aankijken. Dat vinden wij van 100% Groningen, samen met de Partij voor de Dieren, ook. Daarom dienen we samen schriftelijke vragen in bij het college van burgemeester en wethouders.

Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de PvdD: “De Partij voor de Dieren en 100% Groningen zijn blij voor de omwonenden en blij voor de struiken en bomen die nog niet gekapt zijn. Maar het moet niet zo zijn dat mondige burgers hun groen kunnen redden, terwijl minder mondige burgers in een steeds kalere stad achter blijven.”

Marjet Woldhuis van 100% voegt toe: “Waarom wordt niet gewacht met de kap tot het oordeel van de Commissie Hertogh later deze maand? Nu worden er allemaal bomen gekapt en natuur vernietigd voor een ringweg die misschien niet eens volgens de huidige plannen aangelegd kan worden.”

Tot slot roepen de fracties op tot een drastische verandering in de omgang met groen in onze gemeente. Om een herhaling van deze situatie bij het Noord-Willemskanaal te voorkomen menen de PvdD en 100% Groningen dat het wellicht noodzakelijk is om de vergunningsprocedure voor bomenkap te herzien.