Leestijd: 3 minuten

De Coronacrisis raakt Groningse ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband hard. Naast de maatregelen die landelijk voor hen worden getroffen heeft de gemeente Groningen een rol en verantwoordelijkheid om haar invloed aan te wenden en hen te helpen die nu getroffen worden in hun broodwinning.

Wat doet de gemeente Groningen om de maatschappelijke en economische effecten van de Coronacrisis te verlichten? Vandaag zijn er vanuit de gemeente tien nieuwe, lokale maatregelen aangekondigd:

1. Uitstel van belastingen voor ondernemers

Met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) is afgesproken om voorlopig geen nieuwe heffingen op te leggen voor ondernemers. Daarnaast wordt bij reeds verstuurde aanmaningen coulant met de termijnen omgegaan.

2. Betalingen aan derden versnellen

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, probeert zij deze betalingen zoveel mogelijk versneld af te handelen. Ook is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de Coronacrisis.

3. Ondersteunen van opdrachten voor zelfstandigen en flex-werkers

Om ervoor te zorgen dat zelfstandigen en flexwerkers, die zijn ingehuurd door de gemeente, geen of zo min mogelijk schade ondervinden, neemt de gemeente volgende maatregelen:

  • De gemeente verplaatst opdrachten van zelfstandigen en flexwerkers waar het kan en zij betaalt een deel van de vergoeding wel alvast uit. Zo komen zelfstandigen niet in betalingsproblemen.
  • Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, dan kijkt de gemeente naar een manier waarop zij hen kan ondersteunen, naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

4. Uitstel van betaling huur voor partijen in gemeentelijk vastgoed

Waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder, verleent de gemeente uitstel van betaling aan huurders van gemeentelijk vastgoed. Voorlopig voor een periode van maximaal 3 maanden.

5. Voorschotten van subsidie bij organisaties in liquiditeitsproblemen

Voor organisaties die subsidie van de gemeente Groningen ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, biedt de gemeente de mogelijkheid aan om subsidie te ontvangen in de vorm van een voorschot. Hierbij is bijzondere aandacht voor zorgorganisaties. Gesubsidieerde organisaties zijn hier al over bericht.

6. Aanpassen prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties

Voor gesubsidieerde organisaties gaat de gemeente schappelijker om met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de Coronamaatregelen, geen doorgang kunnen vinden. Gesubsidieerde organisaties zijn hier ook al over geïnformeerd.

7. Terugbetalen van leges voor afgelaste evenementen

In de periode tot en met 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland, die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Coronacrisis. Voor deze evenementen betaalt de gemeente de al betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor een evenementenvergunning en eventueel ook de kosten voor (tap)ontheffingen.

8. Verruimen van venstertijden voor bevoorrading binnenstad

De venstertijden die gelden voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad zijn tijdelijk aangepast. Dit betekent dat de bevoorrading in de binnenstad tijdelijk tussen 5:00 uur en 18:00 uur kan plaatsvinden, in plaats van tot 12:00 uur. De verruiming is op dit moment mogelijk omdat het veel minder druk is in de binnenstad dan normaal en er ook minder bevoorrading is. De gemeente behoudt het recht om dit besluit terug te draaien als daar aanleiding voor is.

9. Budget beschikbaar voor nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen

De gemeente Groningen stelt een budget beschikbaar van €250.000 voor ondernemers, instellingen en organisaties om nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken. Hiervoor zijn al verschillende mooie initiatieven ontstaan. Lokale winkeliers kunnen bijvoorbeeld versneld toetreden tot het digitale warenhuis dat recentelijk is opgericht door binnenstadsondernemers (https://warenhuis.groningen.nl/), om de lokale economie online te stimuleren. Ook zien we andere partijen die initiatieven opstarten. Hiervoor ontwikkelt de gemeente op korte termijn een afwegingskader om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

10. Appél op externe partijen en consumenten

De gemeente Groningen neemt met bovenstaande maatregelen zijn verantwoordelijkheid, het doet ook een oproep aan andere organisaties en consumenten voor de volgende punten:

  • Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien.
  • Veel flex-werkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.
  • Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de Coronacrisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.