Steun ons in ons werk voor een betere democratie!

100% Groningen is een lokale politieke partij zonder landelijke vertegenwoordiging. Dit betekent dat wij geen subsidie ontvangen zoals landelijke partijen. Voor inkomsten zijn we dus afhankelijk van ledencontributie, partijbelasting van onze volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Onze inkomsten besteden we vooral aan onze community en aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aftrekbaar

De Belastingdienst erkent 100% Groningen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan 100% Groningen bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. meer informatie hierover vind je hier.

Gewoon doneren?

Naam: Politieke vereniging 100  Groningen.
Rekeningnummer: NL37 INGB 0007336531

Kies hier je bedragDoneer € -