Makkelijk jouw ideeën in de raad bespreekbaar maken

De raad buigt zich voornamelijk over stukken die vanuit het college komen, van bovenaf. Toch is het de bedoeling dat de raad zelf ook initiatief toont en vanuit de inwoners ideeën op tafel legt.
Daarvoor hebben wij 'Stem in de Raad' gemaakt; een middel waarmee je makkelijk jouw idee kunt delen en steun kunt krijgen!

Zet jouw idee op Stem in de Raad

Omschrijf jouw idee, en zet er eventueel een foto bij. Denk goed na over wat er haalbaar is, en of kosten wel in verhouding staan tot wat het oplevert. Dat moeten wij ook doen.

Zoek medebewoners die jouw idee ondersteunen

Het is belangrijk dat een voorstel draagvlak heeft. Onder ieder idee kunnen mensen aangeven waarom ze voor of tegen zijn. Zo vindt er gezonde discussie plaats met goede argumenten!

Wij brengen het in de raad

Als het idee goed bevonden wordt, nemen wij het mee in de raadsvergadering! We doen ons best om het voorstel aangenomen te krijgen, en in ieder geval aandacht te creëren!

Ga aan de slag!

We leiden je naar steminderaad.nl, een aparte website die we speciaal hebben opgezet voor de gemeenschap!

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op!