Blog

Waarom je moet stemmen voor de gemeenteraad

Door november 16, 2018 Geen reacties

Waar gaat het mis in onze lokale politiek?

De opkomstcijfers van lokale verkiezingen zijn al jaren dramatisch laag: nog geen 55% van de kiesgerechtigden in Nederland vond afgelopen maart de weg naar de stembus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ter vergelijking: de opkomst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was bijna 82%.

Gemeentepolitiek is belangrijker dan ooit

Waarom lijken wij de vertegenwoordiging van onze lokale belangen zoveel minder belangrijk te vinden dan die van onze nationale belangen? Juist in de tijd waarin steeds meer verantwoordelijkheden vanuit de staat naar de gemeenten worden overgeheveld – denk maar aan jeugdzorg en thuishulp –, is het van cruciaal belang dat wij Groningers allemaal gebruikmaken van ons stemrecht, om hiermee de lokale bestuursvorming zo democratisch mogelijk te laten verlopen.

Intensieve campagne is nodig

Wij voeren een intensieve campagne op social media en de afgelopen weken zijn wij als partij met onze paarse campagnecaravan Stad en Ommeland afgereisd om onze doelgroep te bereiken met als grootste doel: zoveel mogelijk mensen naar de stembus bewegen. We gingen onder andere in Selwerd, De Wijert, Ten Boer en Oosterpark met bewoners in gesprek.

Vertrouwen is weg

Uit deze gesprekken bleek dat er een zorgwekkend groot gedeelte van onze inwoners het vertrouwen in de lokale politiek is kwijtgeraakt. Veel mensen geven aan het idee te hebben dat hun stem er niet toe doet, dat lokale politici zich weinig aantrekken van de meningen, behoeften en wensen van de burger en dat er toch vooral ‘spelletjes worden gespeeld en vriendjespolitiek wordt bedreven’ op het stadhuis.

Onze lijsttrekker Marjet Woldhuis begrijpt wel waar deze opvattingen vandaan komen. Toen zij een aantal jaar geleden toetrad tot de gemeenteraad, stapte zij onbevangen en vol frisse moed de wereld van de lokale politiek in. Uitgerust met een flinke dosis nieuwe ideeën over onder andere het verbeteren en veranderen van het zorgstelsel, nam zij plaats op haar zetel.

Dat het ook in de lokale politiek gemakkelijker gezegd is dan gedaan om ideeën om te zetten in acties, bleek al snel. ‘Politiek bedrijven is helaas voor een groot deel strategisch denken. Vaak valt of staat een plan met de timing, je connecties en je manier van presenteren. Terwijl het eigenlijk om de inhoud zou moeten gaan.’

Beslis mee

We leven in een staat en dus ook in een gemeente waar iedere burger het recht heeft om mee te beslissen over wat er gebeurt met zijn of haar geld, leefomgeving, sociale voorzieningen en veiligheid. Dit zijn zaken waarover eigenlijk iedereen wel een mening heeft. Daarom is het belangrijk dat ook iedereen die mening laat vertegenwoordigen. Een democratie is immers alleen een democratie als ieders belangen worden behartigd.

Verbeter de politiek

Het doel van 100% Groningen is om de lokale democratie van binnenuit te verbeteren. Wij gaan uit van onze eigen kracht en van de waarde van onze eigen ideeën en standpunten. Niet door met modder te gooien naar andere partijen: we kunnen veel beter met elkaar samenwerken in plaats van met elkaar concurreren. We zoeken dan ook het liefst de verbinding op met andere partijen door ze te steunen in initiatieven en ideeën als we het ermee eens zijn.

Divers

Iedereen bij 100% Groningen bedrijft politiek vanuit zijn hart. Dat doen we als onszelf en daar hoeven we ook zeker geen jarenlange opleidingen of politieke ervaring voor op ons curriculum vitae te hebben. Met onze bijzonder diverse kandidatenlijst streven we ernaar iedereen te vertegenwoordigen.: jong of oud, homo of hetero, autochtoon of allochtoon, theoretisch of praktisch opgeleid, van Ten Boer tot aan Haren en van Engelbert tot Hoogkerk; iedere kiezer kan zich wel identificeren met één van onze kandidaten.

Nieuw geluid

Op deze manier proberen wij bij 100% Groningen de lokale politiek weer iets democratischer te maken. Het is tijd voor een frisse wind door het stadhuis, een meer diverse samenstelling van gemeenteraadsleden en kortere lijnen tussen de burger en het stadhuis. Zo kan het vertrouwen van de burger worden teruggewonnen.

Ga stemmen

Hoe groter de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, hoe democratischer de vorming van de gemeenteraad. Op de Dag van de Lokale Democratie roepen wij daarom graag alle burgers van de nieuwe gemeente Groningen op: ga op woensdag 21 november stemmen! Doe het niet voor ons, maar voor jezelf en voor de Democratie.