Skip to main content

Toekomst van afvalverwerking een stinkende zaak

6 november 2020 | ◴Leestijd: 2 minuten

“Geld stinkt niet”, maar als het om de Groningse verwerking van de afvalstromen gaat, stinkt er wel degelijk iets. Na 30 jaar een samenwerking te hebben gehad met Attero, wil Groningen zich nu inkopen bij het Friese Omrin om het afval goedkoper te verwerken. Maar wat betekent dit voor de werkgelegenheid in de regio?

Aanbesteden

Waarom stinkt het dan? Normaal gesproken worden grote contracten als afvalverwerking ‘aanbesteed’. De gemeente geeft dan aan wat zij belangrijk vindt op het gebied van nascheiding, tarieven, ligging en werkgelegenheid. Bedrijven kunnen dan aangeven hoe goed zij kunnen voldoen aan deze voorwaarden, en het beste bedrijf krijgt dan de opdracht.

Attero heeft dat 30 jaar geleden moeten doen met een hoop eisen, waarmee de werkgelegenheid in de omgeving zou worden behouden. Niet alleen de afvalinstallatie aan de Duinkerkenstraat kon hiermee behouden worden, maar ook lokale transportbedrijven hebben hun bestaan te danken aan de samenwerking die ze met Attero op hebben kunnen bouwen. Gronings geld voor Gronings afval moet zoveel mogelijk bij de Groninger terugkomen, is de gedachte.

Dat gaat minder op in deze situatie met Omrin. Omrin is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten, en is daardoor geen bedrijf dat zich kan inschrijven op een aanbesteding. Dat pakt voordelig uit voor Omrin. Zij hoeven zich niet te houden aan de afspraken over werkgelegenheid in Groningen, en kunnen daarmee een bod doen dat te mooi klinkt om waar te zijn.

De lusten en de lasten

Het stadsbestuur stelt voor om de aanbesteding over te slaan en om rechtstreeks aandelen te kopen in Omrin. Groningen zal dan delen in de winsten, maar ook de lasten moeten dragen als het tegenvalt.

Die lasten zijn gevaarlijk. Juist daarom hebben 162 gemeenten in de afgelopen 15 jaar hun aandelen in afvalverwerking weg gedaan. Ter vergelijking: Slechts 9 gemeenten hebben wél aandelen in afvalverwerking gekocht. Dit is een sterk signaal dat er geen overhaaste besluiten genomen moeten worden en er heel goed gekeken moet worden naar de mogelijkheden die er zijn.

Een eerlijke kans

De voornemens van het stadsbestuur gaan voorbij aan de transparantie die nodig is voor een goede besluitvorming. De hele vergelijking gaat uit van het maatwerk dat 30 jaar geleden door Attero is geboden en het uitgeklede pakket dat Omrin nu biedt. Wat 100% Groningen betreft moet daarin iets te kiezen zijn, en moet Attero de kans krijgen om haar meerwaarde te bewijzen. Wij vinden dat er een aanbesteding uitgeschreven moet worden waar de gemeente zich niet aan hoeft te binden, zodat het eerlijke verhaal op tafel gelegd kan worden.

Een goedkope oplossing moet de samenleving niet duur komen te staan.