Skip to main content

Samen aan de slag met Digitale Democratie

10 maart 2021 | ◴Leestijd: 2 minuten

We wonen in een gemeente met 230.000 mensen, elk met een eigen mening over wat er in de eigen straat of wijk gebeurt, en een flink aantal mensen die een idee hebben om de leefomgeving net een beetje mooier te maken voor iedereen. Maar juist door die grote omvang van de gemeente is het des te moeilijker om steun voor een idee te vinden en dit bij de juiste mensen ter ore te brengen.

Juist als het gaat om het vertegenwoordigen van een grote groep mensen, wordt er in onze democratie snel teruggegrepen naar kopstukken. Dit zie je in de vorm van de verkiezingen, maar ook de verschillende wijkraden die in de loop der tijd zijn ontstaan. In de wijk Oosterpark is er zelfs een wijkraad die wordt gevormd door loting, om een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk te krijgen. Maar hoe je het ook draait; je bent veel tijd kwijt aan het uitwerken, presenteren en verdedigen van jouw idee aan al die verschillende lagen van de organisatie. Het is bijna alsof je zelf de politiek in moet om de discussie aan te gaan, en laat dat voor de meeste mensen nou niet de ambitie zijn.

Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat de vele ideeën worden gefilterd, en dat de buurt vooral ook helpt ideeën verder te brengen? Daar kan de Digitale Democratie aan bijdragen!

OpenStad

Amsterdam heeft bijvoorbeeld al een voorzet gedaan met OpenStad; een platform waarop inwoners hun beste ideeën kunnen presenteren, samen de voors en tegens kunnen aanvullen, en een fijne discussie aan kunnen gaan. Goede ideeën mogen ze uiteindelijk presenteren bij hun stadsdeelcommissie, en van daaruit kan het idee worden omarmd en verder rollen. Een prima manier om een idee zo snel mogelijk neer te zetten en zonder teveel gedoe voor de bedenker door te voeren!

Samen budgetteren in Barcelona

Maar het kan verder. In Barcelona gaat het zelfs zover dat ieder idee een prijskaartje krijgt, en dat inwoners zelf mogen besluiten over hun wijkbudget. Zo wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt dat je harde keuzes moet maken als gemeente, maar kunnen inwoners ook echt zélf die besluiten maken en dragen. Het is een geweldige opstap naar directe democratie, maar het is ook meteen de eerste plek waar je rekening moet gaan houden met oneerlijkheid. Want wat als de lokale voetbalclub met 100 stemmen het geld naar zich toe gaat trekken? En wat als het kostenplaatje toch wat complex is en over meerdere jaren het budget opslokt, net als in de gemeentefinanciën? Kun je dat bij voorbaat tegenhouden, of kun je daar beter gaandeweg op sturen?

Stem van Groningen

Gelukkig staat ook Groningen niet stil. 100% Groningen heeft in het verleden een functionerende versie van OpenStad neergezet, maar gelukkig heeft de gemeente het principe ook omarmd met De Stem van Groningen. Nu nog kleinschalig, maar op dit moment buigt de raad zich over verdere uitbreiding van dit digitale platform. En geen zorgen, je blijft in staat om ook gewoon te sparren met jouw wijkraad of gemeenteraadslid.

Voor 100% Groningen is het vooral belangrijk dat juíst de mensen die het beste weten wat er in hun buurt speelt, ook zonder drempels de kans krijgen om hierover mee te denken en op de hoogte te zijn. Daarvoor is het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie in ontwikkeling, om zo bruggen te slaan en een directere vorm van betrokkenheid neer te zetten. Daar bouwen we graag aan mee.

Video

Wil je in sneltreinvaart zien hoe de digitale democratie zich ontwikkelt? Kijk dan ook eens deze humoristische kijk op zaken van Lucas de Man: