Blog

Mag dat? Boetes omdat je als ondernemer niet open wilt op zondag?

Boetes.
Wie het nieuws over gebeurtenissen in ons mooie Groningen volgt, zal het vast zijn tegengekomen. Ik doel hier op de onrust rond de openingstijden van winkelcentrum Paddepoel. De VvE van het centrum wil de zelfstandige, veelal kleine ondernemers hun openingstijden opleggen. Zo moeten zij op zondag open zijn. Doen zij dit niet, dan volgen er hoge boetes, zelfs als een ondernemer helemaal geen lid van de VvE is, met als laatste dieptepunt een boete van 68.000 euro voor de ouders van één van de ondernemers. De principiële vraag is in zo’n geval: mag je, juridisch gezien, als VvE zomaar boetes op gaan leggen aan zelfstandige ondernemers? En is het niet gek dat boetes ook worden gegeven aan ondernemers die überhaupt geen lid zijn van de VvE?

Actualiteitendebat.
Daar dit tot onrust in de stad leidt, wordt er in de Raad een debat aan gewijd. Daar spreek ik de volgende tekst uit: “Je wordt ondernemer omdat er niemand is die iets van je eist, je neemt zelf beslissingen en kan de tijd indelen zoals je dat zelf graag wilt. Maar voorzitter, dat geldt allang niet voor de ondernemers van Paddepoel. Door de torenhoge ambitie van de Grote VVE worden kleine ondernemers bedreigd met bizarre hoge boetes als zij niet doen wat de VVE wil. Dat riekt naar een machtsstrijd. Goliath tegen David. Alleen krijgt David geen steen aangereikt van de gemeente, het gaat immers om een privaat rechtelijk geschil. De bemiddeling heeft ook niet opgeleverd wat we hadden gehoopt. Voorzitter ik steun iedere strijd van onze ondernemers als volksvertegenwoordiger die strijd voor vrijheid. Mijn vraag is: wat vindt de wethouder zelf als liberaal dat de vrijheid van de ondernemers in geding is?”

Koopzondagen.
Er zijn vier jaar geleden dan wel koopzondagen ingevoerd, maar die houden voor de ondernemers geen verplichting in op die dag open te zijn. Ondernemers zijn immers op dit punt vrij in hun doen en laten. Tijdens het Actualiteitendebat over deze kwestie heb ik vooral daar veel nadruk op gelegd. Het mag dan wel een privaatrechtelijk geschil betreffen, de VvE kan en moet heel anders met de ondernemers omgaan. De Gemeente kan en wil geen regels opleggen om het conflict uit de wereld te helpen, maar kan wel degelijk van betekenis zijn om de geraakte ondernemers te ondersteunen in de kwestie.

Uitbreiding.
De VvE van winkelcentrum Paddepoel heeft het plan opgevat tot uitbreiding van het winkelgebied. Verschillende ondernemers hebben aangegeven de plannen niet inhoudelijk te kennen. Het is daardoor niet duidelijk of de VvE op draagvlak kan rekenen op dit punt. Dat is kwalijk. Door de werkwijze van de VvE zal een bestemmingsplanwijziging maar niet zo door de Raad goedgekeurd worden. Dit alles zal in een gezamenlijke brief van college èn gemeenteraad worden verwoord, met de bedoeling om de VvE naar een andere manier van omgang met de ondernemers te bewegen. Als 100% Groningen hopen we dat het gezonde verstand gaat zegevieren. Dat er bij de VvE het besef zal doordringen dat door gezamenlijk optrekken er veel meer winst valt te behalen, dan met beleid waarin er van bovenaf geregeerd wordt.

Marjet Woldhuis

Author Marjet Woldhuis

Meer artikelen van Marjet Woldhuis