Blog

Ingrid Coenen: vaarwel en tot ziens

Door december 5, 2018 Geen reacties

Men zegt dat creativiteit ontstaat vanuit verdriet. Onze partij 100% Groningen wordt daardoor getroffen als Bert Dijkhuizen ons in januari ontvalt. Onze fractie verliest daarmee naast een goed mens, ook haar steun en toeverlaat. Op dat moment werk ik al tweeëndertig uur in de week als politiek analist op in de ontwikkelingssamenwerking. Maar als Marjet me vraagt om het politieke deel van Bert’s werk op me te nemen, kan ik daar geen nee tegen zeggen. Hoe zwaar ook, het werk moet worden doorgezet voor Marjet, voor Bert, de partij en de mooie stad. We gaan ervoor en zien dat we in korte tijd aan het groeien zijn, op social media, qua ledental, maar ook op het gebied van professionaliteit. Marjet begon mij te zien als haar politiek adviseur. Ze noemt me naar anderen toe grappend haar eigen spin doctor.

Naast fractiemedewerker word ik ook woordvoerder financiën en veiligheid. Een taak die ik spannend, maar erg interessant vind. Vooral veiligheid gaat mij nauw aan het hart, zeker in een regio als deze waar de aardbevingsproblematiek het gevoel van veiligheid verder ondermijnt. Het is me steeds weer opgevallen hoe iedereen zich blijft inzetten voor de stad en zijn ommelanden. Dat veel mensen goed willen zijn voor anderen en initiatieven tonen om daar te helpen waar mensen het zwaar hebben, kortom zich vol trots willen inzetten voor Groningen.

Ik heb echter ook gezien dat politici dat niet altijd op waarde weten te schatten, te druk als zij zijn met zichzelf. Teveel bezig met de vakgenoten als concurrenten te zien, soms tot minachting en arrogantie aan toe. Het tekent de kloof tussen hen en de inwoners van de stad, het leidt af van waar zij toe dienen: het verbeteren van het leefklimaat in de stad voor iedereen, rijk, arm, jong, oud en van welk geslacht of welke geaardheid ook. Iets dat tekenend is voor 100% Groningen, waar iedereen welkom is en waar politiek anders wordt benaderd, alleen al omdat diversiteit voorop staat. Maar ook vanwege de wil om politiek begrijpelijk te willen maken. Zelfs voor mij, met mijn opleiding politicologie, is het soms lastig raadsstukken te ontcijferen. Door ze te vereenvoudigen kan er eerder met, in plaats van over mensen worden gesproken.

In het jaar dat ik betrokken ben bij 100% Groningen hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, met als prachtig resultaat twee zetels voor onze partij. Het is een solide bodem om op verder te groeien, maar dat zal nu zonder mij zijn. In campagnetijd heb ik zoveel overgewerkt dat tijd voor familie, vriend, vrienden en hobby’s er te lang bij ingeschoten is. En ook mijn passie: de inzet voor de allerarmsten van deze wereld, voor wereldwijde mensenrechten en voor de mensen zonder stem heb ik een poos op een lager pitje moeten zetten. Daar ga ik me vanaf januari weer voor 100% op richten. Natuurlijk zal ik de partij blijven volgen, maar het is nu voor deze Groninger met een zachte G tijd om een stapje terug te doen. Ik zeg het diep vanuit mijn hart als ik zeg: het ga jullie allemaal goed!

Moi! Houdoe! En wellicht tot ziens, Ingrid Coenen.

Marjet Woldhuis

Author Marjet Woldhuis

Meer artikelen van Marjet Woldhuis