Twee zetels!

De gemeenteraadsverkiezing van 21 november liggen een paar weken achter ons. Helaas zijn er te weinig bewoners van stad en dorpen die dit hebben meegekregen, daar de regionale televisie niet live uitzond op de uitslagenavond, wat een onacceptabel gemis!  Terugkijkend is het, ondanks dat, een groot succes voor onze partij, 100% Groningen, geworden. Niet eerder deden we onder deze naam mee en toch hebben we in zo’n korte tijd zoveel vertrouwen van de kiezers gekregen, dat we met twee zetels in de nieuwe raad zullen verschijnen. Procentueel gezien zijn we zelfs de grootste lokale partij geworden. Ik (Marjet Woldhuis red.) zal gezelschap krijgen van Erick Bakker, die ook flink wat stemmen heeft vergaard. Ik kijk er met heel veel zin en verwachting naar uit.

Opkomst

Er is dan ook enorm veel werk aan de winkel. Want we zijn er om mensen vooruit te helpen in hun bestaan. Dat veel bewoners in de stad en dorpen dat vertrouwen kwijt zijn geraakt wordt bewezen door de lage opkomst van 44 procent, waarbij die in wijken als De Hoogte, Selwerd en Paddepoel nog eens bijna 15 procent lager ligt. Wijken waar een derde van de kinderen in armoede leeft, daar wordt ook slechts door een derde deel van de bevolking gestemd. Veelzeggend en pijnlijk voor de gemeentelijke politiek, maar vooral voor de bewoners zelf. Deze trend moet gestopt en daarom hebben we om een onderzoek hiernaar gevraagd. Niet om de politiek te redden, maar om handvaten te krijgen om de leefsituatie van mensen te verbeteren.

Hoop

Bij de gemeenteraadsverkiezing is er gestemd op een sociaal geluid van hoop. Hoop om grip te krijgen op de klimaatverandering en hoop op een betere, solidaire samenleving. Dat is nodig in een stad waar grote prestigeprojecten steeds weer worden opgestart, maar waar ook meer armoede is dan in welke andere stad ook in Nederland. Steeds meer mensen raken in de schulden en moeten naar de voedsel- en kledingbank. Ouderen zien door de bomen het bos niet meer, door alle ingewikkelde regelingen die nog slechts via het internet tot hen komen en kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Dat is onverteerbaar in een welvarend land als het onze. Het is aan een lokale partij als 100% Groningen om deze plaatselijke problemen te blijven signaleren en in de raad aan de kaak te blijven stellen.

Duurzaamheid

Voorts is onze partij het eens met de doelstelling van Groen Links om in te zetten op duurzaamheid. We moeten nu eenmaal beter omgaan met onze aarde en het milieu. Maar dat kan niet zonder hen, die die transitie niet betalen kunnen, bij te staan. Praktisch gezien: solidariteit betekent dat bijvoorbeeld grof vuil gratis opgehaald moet worden, dat containers vaker worden geleegd, dat de buurt er netjes en verzorgd uitziet omdat bewoners die zich daarvoor inzetten financieel door de gemeente worden gesteund, in plaats van belast. Dat bewoners merken dat ze niet aan hun lot worden overgelaten en er alleen voor staan, als ze zorg nodig hebben en dat de hondenbelasting er niet is ten bate van grote bouwprojecten waar ze in arme buurten niks aan hebben. Dat op initiatief van de gemeente de slogan “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” inhoud krijgt.

Diversiteit

100% Groningen is een diverse partij, qua gezindten, geaardheden en denkbeelden. Bestaand uit ongeveer de helft vrouwen en de helft mannen. Dit zien we graag terug in de nieuw te vormen raad en college. Vier van de vijf partijen met een vrouwelijke lijsttrekker hebben gewonnen en ook bij de overige partijen hebben vrouwen het goed gedaan. De kiezer wil vrouwen aan het roer. Toch is maar een derde van de raadsleden vrouw. Wat 100% Groningen betreft is een nieuw college zonder vrouwen dan ook onacceptabel. Diversiteit in bestuurders is niet alleen meer representatief voor onze inwoners, het zorgt ook voor meer inclusieve visies en besluitvorming. De grote winnaar van de verkiezingen, Groen Links, met aan het hoofd mevrouw Chakor is het op dit vlak met 100% Groningen eens!

Welzijn

Tot slot: we staan aan het begin van een periode met nieuwe uitdagingen en kansen. Veel vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om de partij daar te brengen waar ze nu is. Ontzettend bedankt daarvoor, uit de grond van mijn hart. Ik weet Bert, dat jij dit ook leest en goedkeurend knikt en glimlacht. Dit is ook voor jou! Het fundament van de partij staat en samen moeten we het huis verder opbouwen, in de richting van de duurzame en diverse partij die we willen zijn. Waar medeleven en solidariteit met de zwakkeren geen loze beloften zijn. Waar we open en eerlijk met elkaar communiceren, omdat we mensen willen blijven die niet ten onder gaan aan politiek spel, maar elkaar met open vizier blijven tegemoet treden. Maar vooral een partij die open oor heeft voor de bewoners van de stad en dorpen. Luisterend naar de wensen van hen kunnen we politiek tot een praktische, faciliterende ambacht omvormen, die daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van mensen!