Blog

De wethouder, de Markt en de trappen.

Door juli 7, 2016 Geen reacties

 

Wat ging er aan vooraf?
Daar lag hij dan, de motie over de trappen van de Grote Markt die van tevoren al veel tongen had losgemaakt. Wat was het geval? Fractie 100% Groningen had met eigen ogen vastgesteld dat heel veel mensen gebruik maken van de trappen van het tijdelijke informatiecentrum op de Grote Markt als rust- zit- en ontmoetingsplaats. Wij willen graag dat, als dit centrum gaat verdwijnen, er iets voor in de plaats komt dat dezelfde sociale functie kan vervullen. Hoe doe je dat? Dan kun je een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarin kun je het college van B&W vragen iets te doen of te onderzoeken. Als er een meerderheid van de raad jou steunt dan zal het college in het algemeen doen wat je gevraagd hebt. Wat was nu precies onze vraag?

Wat zei de motie precies?
‘Verzoekt het college actief te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn de functie van de trappen na verdwijning informatiecentrum te laten overnemen door een andere voorziening op de Grote Markt, eventueel in combinatie met de reeds voorgenomen fontein en daarover de raad te informeren’.

Hoe verliep vervolgens de raadsvergadering?
Volgens onze bescheiden mening is hier geen woord Russisch bij, is de bedoeling helder en kun je net zo helder zeggen of je dit wilt of juist niet wilt. Dat liep toch anders.
Eerst werd er gezegd dat ons verzoek overbodig was want het college had toch immers al besloten om te gaan kijken naar ‘niet commerciële zitgelegenheid in de binnenstad’. Dat klopt inderdaad, dat had het college eerder al gezegd, maar dan kom je ook weg met een paar extra bankjes op het Martinikerkhof en dat was nu nadrukkelijk niet de bedoeling. Toen wethouder Van Keulen (VVD) aan het woord kwam wilde hij eerst geen woord vuil maken aan onze motie. Gelukkig waren er raadsleden die dat te gortig vonden zodat hij wel iets moest zeggen. Hij dacht grappig te zijn door te zeggen dat de functie van trappen in zijn ogen het omhoog of omlaag lopen was en dat hadden we niet nodig op de Grote Markt…….. Verder commentaar overbodig.
Er waren anderen die ook een duit in het zakje deden: onze motie zou een ‘kuil’ in de Markt uitsluiten en misschien was dat wel de oplossing, wilden wij nu serieus die lelijke houten trappen laten staan, kortom, niemand wilde het voorstel serieus nemen laat staan(openlijk) steunen en zo haalde onze motie bij lange na geen meerderheid.

Politieke spel?
Wat is hier aan de hand? Wie kan lezen, zie boven, weet dat wij in ons voorstel heel veel ruimte hebben opengelaten om naar een passende oplossing te zoeken. Zelfs de mogelijkheid dat die er niet is, zat in het voorstel. Vanwaar dan toch die onwil en zelfs soms ronduit kwaadaardigheid? Dat komt omdat de lokale politici (de goede niet te na gesproken) zichzelf op een voetstuk hebben geplaatst en menen dat zij en zij alleen beslissen over wat goed en slecht is voor de stad en de inwoners. Daar zit je dan lekker op je voetstuk aan de Grote Markt en dan stelt er iemand voor er een trap te plaatsen. Daar gaat je excuus om niet van je voetstuk naar beneden te komen of erger nog, het volk gaat jouw voetstuk beklimmen. Dat heb je met trappen. Ja hoor, 100% Groningen heeft alle begrip voor uw onwil!

Zo wil 100% geen politiek bedrijven.
100% Groningen is opgericht om de gemeenteraad het verlengstuk van de inwoners te laten zijn en daarom laten wij ons niet ontmoedigen door deze actie van angstige politici. Integendeel, het bewijst slechts hoe noodzakelijk het is dat we de verbinding met de politiek moeten herstellen, met of zonder trap!