Skip to main content

Co – creatie van ouderen-, en jongerenzorg leidt tot meerwaarde

14 april 2021 | ◴Leestijd: 2 minuten

In 2015 is de zorg overgeheveld naar de gemeenten. Deze zogeheten decentralisatie zou tot een bezuiniging moeten leiden. Dezelfde zorg, voor minder geld. Gemeenten waren echter niet ingericht op deze decentralisatie en velen slaagden er niet in tijdig de kennis en kunde in huis te halen.

Doordat gemeenten nu zelf de zorg moeten inkopen ontstond er destijds een gat in de markt waardoor er in een korte tijd veel organisaties zijn opgericht. Door deze marktwerking wordt er sterk geconcurreerd op middelen als: tijd, geld en personeel. Echter gaat dit ten koste van de kwaliteit op de zorgdienstverlening. De werkdruk neemt toe waardoor personeel uitvalt door ziekte of omdat ze het werk niet meer interessant vinden. In de zorg speelt bovendien al jaren; hard werken voor weinig waardering.

Grote verschillen

Er zijn tussen de gemeenten onderling grote verschillen in budgetten voor de zorg, maar ook in expertise. Het begint er steeds meer op te lijken dat de overheid de menselijke maat kwijt is. Taken en bevoegdheden mogen dan wel overgeheveld zijn, maar ondanks de tekorten wordt er ieder jaar verder bezuinigd.

Schrijnender is misschien nog wel de aandacht die ontbreekt voor de mensen die de zorg ontvangen en hiervan afhankelijk zijn. Over hun hoofden wordt regie gevoerd en de kwaliteit van dienstverlening wordt er niet beter op. Bureaucratische regelgeving lijkt belangrijker dan de uitvoering in de praktijk.

Solidariteit en samenwerking

Naast competitie is ruimte voor solidariteit en samenwerking van groot belang. Door een gebrek aan vertrouwen voelen mensen zich geen deel meer van een geheel. Los van gemeenschappelijke doelstellingen gaat men voor het eigen succes. Voor solidariteit en samenwerking is een gemeenschappelijk probleem nodig waardoor het competitieve verdwijnt. Hierin is de omgeving bepalend.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is zo ingericht dat men langer zelfstandig blijft wonen met de nodige zorg aan huis. Vaak is deze groep ouderen minder mobiel en ervaren ze gevoelens van eenzaamheid. Ze hebben het gevoel niet meer mee te doen en tellen in de huidige maatschappij. Bejaardenhuizen zijn wegbezuinigd en verzorgingshuizen zijn enkel voor mensen met een zorgindicatie. Door toenemende mate van eenpersoonshuishoudens is er geen doorstoom in de woningmarkt.

Jeugdzorg

In de jeugdzorg neemt het aantal jongeren met multi-problematiek toe. Deze jongeren voelen zich ook vaak eenzaam en onbegrepen. Er zijn veel organisaties die zich hebben gespecialiseerd in deze doelgroep. Sommigen van deze jongeren vallen ook in een diep gat omdat, nadat ze achttien worden, de hulpverlening stopt.
Mensen die sociaal worden uitgesloten laten een verslechtering van zelfmanagement zien. Echter zijn mensen in essentie gemotiveerd om hun situatie te verbeteren. Met sociale relaties heb je meer overlevingskansen, zowel bij een objectieve als subjectieve sociaaleconomische status. Wanneer deze lager is of wordt ervaren, is er zichtbaar een mindere gezondheid en lager welbevinden.

Synergie

Door beide groepen mensen in ouderen- en jongerenzorg bijeen te brengen denk ik dat synergie valt te behalen. Door vooroordelen weg te halen en beide bijeen te laten komen en samen te laten werken ontstaat betrokkenheid en een band. Als er tijd is voor elkaar is er ruimte voor de menselijke maat om elkaar te ondersteunen. De groep als geheel wordt versterkt door bewustwording van elkaars behoeften en zelfmanagement.

Dit stuk is geschreven door Lutske Pultrum, Lutske is onze bestuursvoorzitter en werkt in het dagelijks leven in de zorg.